DBC informatie

Korte introductie DBC’s
Sinds 2005 is landelijk een nieuw financieringssysteem voor ziekenhuizen ingevoerd. Dit systeem is gebaseerd op de Diagnose Behandeling Combinatie (DBC).
Een DBC omvat alle activiteiten en verrichtingen die het ziekenhuis en de medisch specialist uitvoeren voor het vaststellen van de diagnose en de daarmee samenhangende behandeling. Aan elke volledige behandeling is een unieke DBC-code gekoppeld. Een DBC wordt ook wel een zorgproduct genoemd.

In het nieuwe financieringssysteem wordt onderscheid gemaakt tussen het zogenaamde A en B segment. Voor de behandelingen in het B-segment zijn zorgverzekeraars vanaf 1 februari 2005 niet langer verplicht met ieder ziekenhuis contracten te sluiten. Bovendien gaan ziekenhuizen en zorgverzekeraars vrij onderhandelen over de prijs, de kwaliteit en de samenstelling van de DBC's in het B-segment. De prijzen in het B-segment liggen vanaf dat moment dus niet meer wettelijk vast. De prijzen van het A-segment worden nog wel landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Informatiekaart betalen ziekenhuiszorg.

Waarom deze veranderde aanpak?
Deze financiering heeft als doel de gezondheidszorg transparanter te maken (wat krijgt u precies voor behandeling voor welke prijs). Ook worden ziekenhuizen gestimuleerd doelmatiger te werken. Doordat zorgverzekeraars en ziekenhuizen met elkaar gaan onderhandelen over prijs, kwaliteit en de samenstelling van de DBC's, ontstaat er gereguleerde marktwerking in de gezondheidszorg. Gereguleerde marktwerking wil zeggen dat er contracten afgesproken mogen worden binnen spelregels die door de overheid worden vastgesteld. Meer informatie vindt u op de website van de NVZ www.dezorgnota.nl

Contracten en rol verzekeraars

Waarom een prijslijst?

2014

Actuele prijslijst per 01-01-2014 tm 31-5-2014

Actuele prijslijst per 01-06-2014 tm 31-12-2014

Als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Financiële administratie: 010-2902090, van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

U als klant krijgt meer keuzevrijheid, bijvoorbeeld ten aanzien van de zorgverzekeraar waarmee u in zee wilt gaan. De verwachting van de overheid is dat de wachtlijsten met de komst van de nieuwe financiering korter worden en de premies minder stijgen.

VoorbeeldweergaveBijlageGrootte
Ziekenhuiszorg wat betaalt u23.82 KB