Wetenschapsbureau

Binnen Ikazia hebben wij een Wetenschapsbureau. De research manager is mevrouw M.F. Swarttouw - Dunning:Ikazia Wetenschapssymposium
Iedere 2 jaar (even jaren) houdt Ikazia ziekenhuis in het najaar een wetenschapsdag (medio sept/okt). De wetenschapsdag is bedoeld voor alle artsen, arts-onderzoekers, aios en andere betrokken en geïnteresseerd medewerkers in huis. Ook paramedici zijn hierbij van harte uitgenodigd om hun onderzoek te komen presenteren.

Overzicht lopende onderzoeken
Een actueel overzicht van de lopende onderzoeken (trials) wordt regelmatig gepubliceerd op de website.

Wetenschappelijk onderzoek
1. Om wetenschappelijk onderzoek in Ikazia ziekenhuis te mogen verrichten dient bij WMO-plichtig onderzoek (onderzoek vallend onder de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen) een in Nederland erkende METC (Medisch Ethische Toetsings Commissie) een positief oordeel af te geven. Zie hiervoor ook www.CCMO.nl  (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek). 
2. Eigen initiatief WMO-plichtig onderzoek dient te worden getoetst door de TWOR-Toetsingscommissie Wetenschappelijk Onderzoek Rotterdam, een gezamenlijke commissie van Ikazia en Maasstadziekenhuis. Secretariaat TWOR: e-mail: TWOR@Maasstadziekenhuis.nl 
3. Alvorens onderzoek (al dan niet WMO-plichtig) in Ikazia van start mag gaan is toestemming van de Raad van Bestuur (RvB) noodzakelijk. Deze toestemming wordt gebaseerd op een positief advies van de commissie LOC-Locale Onderzoeks Commissie inzake de haalbaarheid van het verrichten van dit onderzoek in Ikazia. 

Administratieve gegevens 
Het Wetenschapsbureau is gevestigd  in de Torenflat 7e etage, kamer 171 Postadres: Ikazia ziekenhuis, Montessoriweg 1, 3083 AN Rotterdame-mail: loc@Ikazia.nl  

Leden commissie LOC(Wetenschapsbureau):
De heer dr. A. Dees, internist 
De heer D. Theunissen, ziekenhuisapotheker 
Mevrouw H. van Embden, IC- verpleegkundige/ researchcoördinator 
Mevrouw dr. A. Preda, radioloog 
De heer mr. dr. E. H. Hulst, jurist 
Mevrouw C.D. Schutrups- Duijvendak, patiëntenvertegenwoordiger
De heer P. N. van Es, researchmanager, secretaris 
De heer dr. F.E. de Jongh, internistoncoloog 
De heer dr. M. Fouraux, klinisch chemicus

Procedure en aanvraagformulier
Raadpleeg de gehele procedure en het aanvraagformulier voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek in iDoc onder de link wetenschappelijk onderzoek.