Nieuws

14.02

Start Polikliniek Palliatieve en Ondersteunende Zorg

Als er geen kans meer is op genezing, kan het ziekenhuis nog steeds veel betekenen voor de patiënt en zijn naasten. Deze zogenoemde palliatieve zorg is dan bijvoorbeeld gericht op het stabiel houden van de ziekte, pijnbestrijding of emotionele begeleiding. Het Ikazia Ziekenhuis ontving eerder een ‘...