Nieuws

13.11

Ikazia voldoet aan de norm voor zorg rondom kanker

De Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS) heeft per tumorsoort criteria opgesteld. Zorginstellingen en betrokken artsen en professionals moeten voldoen aan deze normen om de kwaliteit van zorg voor patiënten met kanker te garanderen. Naast eisen voor het aantal patiënten dat wordt behandeld (...