Optometrist

De optometrist houdt zich bezig met de zorg voor het oog in de ruimste zin van het woord. Tot de taak van de optometrist behoren oogmetingen, het opsporen van afwijkingen of ziektes aan het oog en het aanmeten van brillen en lenzen.

In geval van oogafwijkingen verwijst de optometrist naar de oogarts. Een optometrist is ook bevoegd om oogdruppels toe te dienen om de pupillen te verwijden, in tegenstelling tot een “gewone” opticien. Bij kinderen is dit vaak nodig om een betrouwbare brilsterkte te kunnen adviseren. De optometrist kijkt ook naar de samenwerking tussen de ogen en het dieptezien.

De optometrist is HBO-opgeleid en behoort tot een wettelijke erkende beroepsgroep binnen de gezondheidszorg. De optometrie is een door het Ministerie van Volksgezondheid erkende professie binnen de eerstelijns en tweedelijns oogzorg. Door bepaalde taken over te nemen van de oogarts zorgen de optometristen voor kortere wachtlijsten bij ziekenhuizen.