Technisch Oogheelkundig Assistent

De Technisch Oogheelkundig Assistent (TOA) assisteert en ondersteunt de oogarts. Dat gebeurt onder meer tijdens het spreekuur, waar de TOA (een deel van) de vooronderzoeken voor zijn/haar rekening neemt.

Hieronder vallen het uitvragen van de klacht, de visusmeting (hoe scherp kan iemand zien), refractie (wat voor brilsterkte heeft iemand nodig) en oogdrukmetingen. Vervolgens zal de TOA in veel gevallen oogdruppels toedienen om de pupillen te verwijden.

De TOA levert met de vooronderzoeken belangrijke basisinformatie aan waarna de oogarts door uitgebreider onderzoek een diagnose kan stellen en kan bepalen wat de vervolgstappen gaan worden.

De TOA doet ook zelfstandig onderzoek zoals gezichtsveldonderzoek, het bepalen van de kunstlenssterkte voor een komende staaroperatie en het maken van OCT-scans (dwarsdoorsnedes van het netvlies). Ook kan de TOA assisteren bij kleine ingrepen door de oogarts.

Vanwege de snelle technologische ontwikkelingen op oogheelkundig gebied, ontvangt de TOA regelmatig na- en bijscholing.