Transfer (Nazorg)

Op de afdeling Transfer werken verpleegkundigen die zich hebben gespecialiseerd in de bemiddeling van nazorg van patiënten die uit het ziekenhuis zullen worden ontslagen. 

Heeft u na uw ontslag thuiszorg of een andere vorm van zorg nodig?De afdelingsverpleegkundige schakelt in zo'n geval de transferverpleegkundige in. Deze bepaalt met u en/of uw naasten de zorg die u nodig heeft en zorgt er dan ook voor dat die zorg vervolgens geregeld wordt.

Wat kan de transferverpleegkundige voor u doen?

  • u en/of uw naasten informeren over de mogelijkheden van nazorg bij ontslag; 
  • contact opnemen met de thuiszorginstelling over de zorginzet
  • ;aanvragen voor revalidatie in een zorginstelling;adviseren en bemiddelen bij tijdelijke plaatsing in verpleeg- en/of verzorgingshuis; 
  • als u op korte termijn niet naar de instelling kunt van uw eerste voorkeur, dan zoeken wij een andere thuiszorg- of zorginstelling voor u; 
  • aanvragen van hulpmiddelen die u in de thuissituatie wilt gaan gebruiken;
  • aanvragen van een zorgindicatie bij het CIZ;  aanvragen van verpleging thuis bij uw ziektekostenverzekering (bijvoorbeeld injecteren, infuuspomp ).

Waar kan de transferverpleegkundige u helaas niet mee helpen?

  • aanvraag voor huishoudelijke hulp;
  • huisvestingsproblemen;
  • aanvragen voor langdurig verblijf in een zorginstelling.

Voor deze aanvragen kunt u terecht bij uw eigen gemeente en bij het CIZ.

Indicatie en eigen bijdrage.
De transferverpleegkundige werkt nauw samen met verschillende thuiszorginstellingen en zorginstellingen en met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ is verantwoordelijk voor het afgeven van het zogenaamde indicatiebesluit voor de wet langdurige zorg (WLZ). Dit indicatiebesluit is belangrijk, omdat u zonder een indicatiebesluit geen zorg vanuit deWLZ kunt ontvangen. Wijkverpleging en revalidatie in een zorginstelling vallen onder de zorgverzekering. Het kan zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen.

De transferverpleegkundigen zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.00 uur bereikbaar via telefoonnummer:  
010-297 59 47 of 010-297 56 45