Contact Spoed
Tekstgrootte

Etalagebenen

Klachten bij etalagebenen

Als mensen pijnklachten van de benen hebben bij lopen kan dat komen door een vernauwing in de bloedvaten. Er wordt dan gesproken over etalagebenen.

Pijnklachten kunnen op verschillende plaatsen optreden, meestal in de kuit, maar ook in de bovenbenen of de bilspieren. Het kan zowel aan een of beide kanten zijn. Sommige mensen hebben alleen last na een flink eind lopen. Bij ernstige vernauwingen treden de problemen al na enkele tientallen meters op. Soms zelfs in rust of ’s nachts. In de ergste vorm ontstaan spontaan wondjes op de huid die slecht genezen of helemaal niet meer dichtgaan. Een deel van een teen of voet kan zelfs afsterven.

Andere symptomen van een slechte doorbloeding van de benen kunnen zijn:

  • koude voeten;
  • minder gevoel in de benen;
  • vetlaag in de benen neemt af en de haargroei op voeten en tenen verdwijnt;
  • er ontstaan kalknagels en de teennagels groeien minder snel.

Onderzoeken bij etalagebenen

Als uw huisarts of andere specialist u verdenkt van bovenstaand probleem zal hij u insturen naar de vaatchirurgie van het Vaat Expertise Centrum (VEC)
U kunt dan terechtkomen bij de Vaatchirurg of de Verpleegkundig Specialist Vaatchirurgie. Zij laten aanvullend onderzoek uitvoeren zodat kan worden aangetoond of u wel of geen vernauwingen hebt in de bloedvaten. Het kan zijn dat u daarvoor op een straat komt: de Claudicatiostraat. Hierbij wordt u na de anamnese (uitvragen wat de klachten en verschijnselen zijn) direct doorgestuurd voor het vaatonderzoek. Aansluitend komt u weer terug bij de arts of VS en hoort u direct de uitslag. Als u niet op een straat staat ingeboekt zullen al deze afspraken los van elkaar plaatsvinden op verschillende dagen.

Als er geen vernauwingen zijn in de bloedvaten wordt u teruggestuurd naar uw huisarts of specialist.

Behandeling van etelagebenen

Als u vernauwingen in de bloedvaten heeft spreken we over arteriële insufficiëntie. Afhankelijk van de ernst van de klachten en de verschijnselen bestaan er verschillende (behandel)opties.

Meestal wordt gestart met gesuperviseerde looptraining onder begeleiding van een fysiotherapeut. Door veel te lopen neemt de bloedtoevoer naar de kleine bloedvaten in de benen toe, waardoor de pijn bij lopen afneemt. Ook wordt er gestart met een bloedverdunner (als u deze nog niet gebruikt).

U wordt na drie weken en drie maanden gebeld door de Verpleegkundig Specialist Vaatchirurgie. Na zes maanden en twaalf maanden heeft u bij haar een poliafspraak ter controle met een overdracht van de fysiotherapeut. Stoppen met roken is altijd belangrijk bij aandoeningen aan de bloedvaten.

Ook wordt u (als dat nog niet gedaan wordt door uw huisarts/andere specialist) gescreend voor de verdere cardiovasculaire risicofactoren. U komt dan bij de Vasculair internist of de Verpleegkundig Specialist Vasculaire zorg. Vooraf wordt er dan bloed bij u afgenomen. Er wordt gekeken naar de bloeddruk, het cholesterol, roken, leefstijl en andere factoren die van invloed kunnen zijn op aandoeningen aan de bloedvaten. En u start met medicatie voor het cholesterol en de bloeddruk indien nodig.

Soms is looptraining niet voldoende en is een aanvullende behandeling nodig. Bijvoorbeeld dotteren of een operatie. Voorafgaand wordt dan altijd een MRA (MRI scan van de buik en benen) of een CTA (CT scan van de buik en benen) verricht. Daarna wordt u besproken in de Vaatbespreking door het gehele team van het VEC. (de vaatchirurg, interventieradioloog, internist, Verpleegkundig Specialisten, arts assistenten, vaatlaboranten en andere betrokkenen)
Hier wordt dan multidisciplinair (met elkaar) het voorstel voor beleid besproken. Aansluitend komt u dan terug op de poli bij de vaatchirurg waarbij dit met u besproken wordt.

Als u een interventie (behandeling) krijgt worden vooraf met u ook de procedure, kans op risico’s en complicaties besproken. Indien u akkoord bent zult u het informed consent formulier moeten ondertekenen. Daarna wordt de behandeling gepland en in gang gezet.

Afhankelijk van wat er bij u verricht is (dotteren of een operatie/bypass) en het herstel krijgt u ook weer afspraken voor een controle vaatonderzoek en poli bij de vaatchirurg of de VS Vaatchirurgie. Indien spoed wordt u uiteraard altijd verwezen naar de SEH waar al deze aanvullende onderzoeken in gang worden gezet.