Wachttijd Opname

Actueel overzicht

Onderstaand overzicht van de wachttijd in dagen wordt één maal per maand geactualiseerd.

  Link naar het specialisme of onderwerp

Om de wachttijden te openen klikt u op het betreffende specialisme.

SpecialismeDagen  
 • Cardiologie

  Pacemaker implantatie

  15  

  Cardioversie

  15  

  Hartkatheterisatie

  15
 • Chirurgie

  Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aneurysma van aorta

  17  

  Operatieve behandeling van carotis

  6  

  Vaatchirurgische behandeling

  33  

  Operatieve verwijdering van kanker van dikke darm

  9

  Galblaasverwijdering

  59

  Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom

  23

  Operatieve behandeling  liesbreuk

  53

  Operatieve verwijdering borstkanker

  11

  Chirurgische behandeling spataderen

  28
 • Gynaecologie

  Baarmoederverwijdering

  43

  Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingrepen

  20-25

  Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose

  25-30

  Operatieve behandeling stressincontinentie

  53

  Sterilisatie vrouw

  48
 • Kaakchirurgie

  Extractie onder narcose

  90-100  

  Plaatsen implantaten

  35
 • KNO heelkunde

  Tonsillectomie en/of adenotomie

  56  

  Primair operatieve behandeling van afwijkingen neustussenschot

  52

  Amandelen bij kinderen

  30

  Buisjes

  38
 • Oogheelkunde

  Initiële staaroperatie

  87  

  Strabismus

  60  
 • Orthopedie

  Totale heup

  55  

  Totale knie

  58  

  Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden

  25  

  Kijkoperatie knie

  27
 • Pijnbehandeling

  Pijnbehandeling algemeen

  50  

  Epiduroscopie

  85
 • Plastische chirurgie

  Borstvergroting

  60  

  Borstverkleining

  60

  Operatieve behandeling van Dupuytren

  60

  Correctie afstaande oren

  60
 • Urologie

  Operatieve behandeling prostaatcarcinoom

  84  

  Sterilisatie man

  23  

  Operatieve behandeling stressincontinentie

  53