Contact Spoed
Tekstgrootte

Algemeen coördinatoren Kinderzorg en Huiselijk Geweld

Zorgen dat er geen onveilige situaties zijn

Zijn de kinderen lief maar soms ook een enorme last, staat u er alleen voor en schreeuwt u wel eens tegen ze? Loopt de spanning tussen u en uw partner zo op dat u zich onveilig voelt thuis? Bent u mantelzorger maar is het teveel voor u? Zijn er spanningen tussen familieleden waardoor de boosheid stijgt, is het niet meer in de hand te houden?

In het Ikazia Ziekenhuis werkt een team coördinatoren kinderzorg en huiselijk geweld. Zij kunnen uw behandelteam of uzelf helpen bij het zoeken van hulp, bijvoorbeeld bij geweld thuis.

Samenwerking

De coördinatoren werken samen met alle specialisten en zijn er voor alle patiënten tussen de 0 en 100 jaar. Dit kan op de afdelingen, maar ook op de poliklinieken en de spoedeisende hulp. Ook werken zij goed samen met medisch maatschappelijk werk en de klinisch psychologen.

Als uw behandelaar vermoedt dat er binnen uw gezin of thuissituatie zorgen zijn dan zal hij/zij dit met u bespreken. Samen met u kijkt uw behandelaar naar de stappen die genomen kunnen worden. De coördinator geeft adviezen aan de behandelaar over de hulp die bij u past. Zo kunt u aangemeld worden bij vrijwillige hulpverlening.

De coördinatoren en het behandelteam werken onder andere samen met wijkteams, huisartsen, Centrum Jeugd en Gezin en met Veilig Thuis. Soms kan het zijn dat wij volgens de wetgeving Meldcode, moeten melden bij Veilig Thuis. Dit gebeurt voor uw eigen veiligheid of de veilige opvoeding van uw kinderen. Als we dit doen, zullen we u hier altijd over informeren.

Het is ons doel om altijd met uw toestemming contact te leggen met de sociale hulpverlening.

Hulp

Heeft u hulp nodig? Bespreek dit met uw behandelaar of verpleging.

In Ikazia willen we u graag helpen om de juiste hulp te krijgen, voor uzelf en uw familie of naasten.