Contact Spoed

Klachtencommissie

Als u afziet van bemiddeling of als uw klacht blijft bestaan, dan kunt u deze voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie.

Onderzoek

Op basis van uw klacht doet de commissie onderzoek. Tijdens dit onderzoek kan u worden gevraagd om een reactie te geven op de informatie. Daarna vormt de commissie een oordeel. Uit dit oordeel kunnen onder andere aanbevelingen aan de directie van het Ikazia Ziekenhuis voortkomen ter verbetering van de kwaliteit van de zorg. 

U kunt uw klacht schriftelijk of per e-mail indienen. Vermeld naast uw naam en contactgegevens ook uw geboortedatum.

De klachtencommissie heeft geheimhoudingsplicht en zal uw klacht op zorgvuldige wijze beoordelen.

Leden

De Klachtencommissie bestaat uit: 

  • een onafhankelijk voorzitter
  • een vertegenwoordiger van een patiëntenvereniging
  • een huisarts
  • een vertegenwoordiger van de ondersteunende sector
  • een verpleegkundige
  • twee medisch specialisten werkzaam in het Ikazia Ziekenhuis.

Meer informatie leest u in het reglement van de klachtencommissie

Contactgegevens

Klachtencommissie Ikazia Ziekenhuis
Antwoordnummer 80161
3080 VB ROTTERDAM 

E-mailadres: KlachtenComm@ikazia.nl 

Mevrouw J.T.C. Bijl, secretaresse Klachtencommissie
Telefoon: 010- 297 52 90

Externe instanties

U heeft ook de mogelijkheid om uw klacht bij een instantie buiten ons ziekenhuis in te dienen. 

Dit kan bij de volgende instanties:

Zorgbelang Nederland
Postbus 2250
3500 GG UTRECHT
tel. 030- 299 19 70

Inspectie Gezondheidszorgen Jeugd
Postbus 2518
6401 DA HEERLEN
tel. 088- 120 50 01

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, Tuchtcollege Den Haag
Postbus 97831
2509 GE Den Haag
tel. 070- 350 09 73

Geschillencommissie Zorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
tel. 070- 310 53 10