Contact Spoed

Klachtenfunctionaris

Goede zorg voor de hele mens. Dat staat voorop in ons ziekenhuis. Dat doen we met betrokkenheid en oprechte interesse in elkaar. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de gang van zaken. Laat dat ons weten. We weten dat we veel kunnen leren van ervaringen van patiënten.

Zijn er suggesties, onduidelijkheden, problemen of klachten, dan kunt u deze natuurlijk bespreken met degene die het betreft. Wilt u dit liever niet, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris door dit formulier in te vullen. De klachtenfunctionaris kan bijvoorbeeld een bemiddelende rol vervullen tussen u en de hulpverlener en u adviseren en ondersteunen.

Als u voor iemand anders contact opneemt met de klachtenfunctionaris, wilt u dan het machtigingsformulier invullen en opsturen.

De klachtenfunctionaris stelt zich onpartijdig op en heeft geheimhoudingsplicht. Ook geeft de klachtenfunctionaris advies om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren.

Contactgegevens klachtenfunctionaris

Telefoonnummer: 
010- 297 55 08 
010- 290 21 97

E-mailadres: klachtenfunctionaris@ikazia.nl

Klachtenfunctionaris Ikazia Ziekenhuis
Antwoordnummer 80161
3080 VB Rotterdam