Contact Spoed

Klachtencommissie

Als de klacht blijft bestaan of als u afziet van bemiddeling, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie.

Onderzoek

Op basis van uw klacht doet de klachtencommissie onderzoek. Tijdens dit onderzoek kan u worden gevraagd om een reactie te geven op de informatie. Daarna vormt de klachtencommissie een oordeel. Uit dit oordeel kunnen onder andere aanbevelingen aan de directie van het Ikazia Ziekenhuis voortkomen ter verbetering van de kwaliteit van de zorg. 

Het indienen van uw klacht bij de klachtencommissie kan schriftelijk of per e-mail. Vermeld u naast uw naam en contactgegevens ook uw geboortedatum.

De klachtencommissie heeft geheimhoudingsplicht en zal uw klacht op zorgvuldige wijze beoordelen.

Leden klachtencommissie

De Klachtencommissie bestaat uit: 

  • een onafhankelijk voorzitter
  • een vertegenwoordiger van een patiëntenvereniging
  • een huisarts
  • een vertegenwoordiger van de ondersteunende sector
  • een verpleegkundige
  • twee medisch specialisten werkzaam in het Ikazia Ziekenhuis.

Contactgegevens

Klachtencommissie Ikazia Ziekenhuis
Antwoordnummer 80161
3080 VB ROTTERDAM 

E-mailadres: KlachtenComm@ikazia.nl 

Mevrouw J.T.C. Bijl, secretaresse Klachtencommissie
Telefoon: 010- 297 5290

Externe instanties voor het indienen van een klacht

U heeft ook de mogelijkheid om uw klacht bij een instantie buiten ons ziekenhuis in te dienen. 

Dit kan bij de volgende instanties:

Zorgbelang Nederland
Postbus 2250
3500 GG UTRECHT
tel. 030- 299 1970

Inspectie Gezondheidszorgen Jeugd
Postbus 2518
6401 DA HEERLEN
tel. 088- 120 5001

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, Tuchtcollege Den Haag
Postbus 97831
2509 GE Den Haag
tel. 070- 350 0973

Geschillencommissie Zorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
tel. 070- 310 5310