Contact Spoed

Aanvullende informatie voor VGZ-verzekerden

Naar aanleiding van de open brief die op onze website is geplaatst over de verzekerde zorg van VGZ bij Ikazia willen we graag nog enige informatie geven. We merken dat er inmiddels onjuiste informatie op diverse platformen circuleert die tot ongerustheid zou kunnen leiden.

Zorg voor VGZ- verzekerden in Ikazia in 2019

Voor de verduidelijking nog enige zaken op een rijtje:

  • Voor VGZ patiënten die nu al onder behandeling zijn bij Ikazia geldt dat voor onderzoek en/of behandeling de zorg volgens contract wordt vergoed door VGZ, ook in het najaar van 2019.
  • Acute zorgverlening (Spoed Eisende Hulp) is ook een uitzondering. Ook hier geldt dat voor onderzoek en/of behandeling de zorg volgens contract wordt vergoed, ook in het najaar van 2019.
  • Verloskunde is ook een uitzondering. Ook hier geldt dat voor onderzoek en/of behandeling de zorg volgens contract wordt vergoed, ook in het najaar van 2019.
  • Het bericht geldt voornamelijk voor nieuwe patiënten die in het najaar bij Ikazia onder behandeling komen. Voor hen kan nog niet worden gegarandeerd dat zij bij Ikazia terecht kunnen. Nadere informatie daarover is zomer 2019 bekend.

Dus samenvattend:

Voor patiënten die per 1 januari zijn verzekerd bij VGZ en

  • Als bestaande patiënten nu bij ons onder behandeling zijn of
  • Tot en met de zomer 2019 als nieuwe patiënt onder behandeling komen,

is ook in het najaar, niets aan de hand. Zij krijgen hun zorg volgens contract vergoed.

E.e.a. kan gaan spelen in het najaar van 2019 als wij aan het zorgplafond komen van VGZ. Dan kan het zijn dat de zorg voor nieuwe patiënten niet meer door VGZ wordt vergoed. In de zomer 2019 wordt hierover meer bekend.

Eerdere bericht voor onze VGZ- verzekerde patiënten

Graag brengen wij onze patiënten die bij VGZ verzekerd zijn op de hoogte van enkele recente ontwikkelingen over hun VGZ zorgverzekering.

Ontwikkelingen

Jaarlijks moeten de ziekenhuizen met de verzekeraars over de te verzekeren zorg voor het komende jaar onderhandelen. Als Ikazia doen wij dat ook en dus ook met zorgverzekeraar VGZ.

De afgelopen jaren is Ikazia gemiddeld meer gegroeid in aantallen patiënten. Dat geldt ook voor het aantal patiënten dat bij VGZ is verzekerd. Het leveren van kwalitatief goede zorg leidt tot deze groei. Steeds meer patiënten kiezen heel bewust om in ons ziekenhuis te worden behandeld. Daar zijn wij trots op en daar willen wij ons dan ook maximaal voor inzetten.

In 2017 en 2018 hebben wij van VGZ veel meer patiënten behandeld dan wij ook daadwerkelijk van VGZ vergoed hebben gekregen. Een ontwikkeling die wij als ziekenhuis een enkel jaar kunnen opvangen maar niet onbeperkt. Wij hebben dit probleem uitvoerig besproken met VGZ, maar hebben geen gehoor gekregen om de groei van de afgelopen jaren en de mogelijke groei in 2019 ook werkelijk vergoed te krijgen. Hoewel wij graag al onze patiënten die zorg willen geven die hen toekomt, moeten wij tot onze spijt nu al mededelen dat wij waarschijnlijk vanaf najaar 2019 geen nieuwe VGZ patiënten meer kunnen

behandelen. Dit betekent dat VGZ hun verzekerden uiteindelijk geen vrije keuze geeft voor het ziekenhuis van hun voorkeur.

Tot vorige week hebben wij met VGZ onderhandeld voor de best mogelijke zorg voor onze VGZ patiënten. Vandaar dat we dit bericht pas nu kunnen delen.

Wat betekent dit voor u?


Deze vervelende maatregel geldt alleen voor VGZ. Met alle overige verzekeraars hebben wij wel afspraken kunnen maken die recht doen aan de ziekenhuiskeuze van haar verzekerden. Deze verzekerden kunnen wij het gehele jaar die zorg geven die nodig is.

Wilt u, als VGZ verzekerde, in 2019 graag in ons ziekenhuis onder behandeling blijven? Wij adviseren u dan om voor 1 januari 2019 uw verzekering bij VGZ op te zeggen. U heeft vervolgens tot 1 februari a.s. de gelegenheid om over te stappen en een keuze voor een andere zorgverzekeraar te maken.

NB: Onder VGZ vallen de volgende verzekeringen: Univé, SZVK, ZEKUR, Zorgzaam Verzekerd, VGZ, Bewuzt, MVJP,Aevitae, IZZ Zorgverzekering, IZA Zorgverzekeraar, Zorgverzekeraar UMC.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben dan kunt u ons mailen via post@ikazia.nl of telefonisch bereiken van maandag tot vrijdag van 8.15 uur – 16.30 uur via 010 - 2975000

Met vriendelijke groet

Mr. RPD Kievit, arts
Algemeen directeur