Contact Spoed
Tekstgrootte

Informatie voor VGZ- verzekerden

In 2020 kunnen we in het Ikazia ziekenhuis Rotterdam alle patiënten ( ook VGZ-verzekerden) die naar ons worden verwezen, die zorg geven die nodig is!

Ikazia en VGZ hebben hiervoor een driejarige overeenkomst (2020 – 2022) getekend waarin ziekenhuis en zorgverzekeraar afspraken hebben gemaakt over de toekomst. Hierbij gaat Ikazia door op de eerder ingeslagen weg: het bieden van optimale en zinnige zorg.

Lees hier meer over het meerjarencontract van Ikazia met Coöperatie VGZ.

2019

Door de goede zorg die wij bieden, kiezen steeds meer huisartsen en patiënten bewust voor het Ikazia ziekenhuis. Hierdoor groeien wij en verzorgen wij steeds meer patiënten. Daar zijn wij trots op en wij willen onze patiënten graag deze goede zorg blijven geven.

Ook zorgverzekeraar VGZ erkent de kwaliteit van onze geleverde zorg tegen, volgens hen, acceptabele prijzen. In 2018 kregen wij alleen een bedrag van drie miljoen euro niet vergoed door VGZ. Wij willen er alles aan doen om zorg voor alle verzekerden in ons ziekenhuis mogelijk te maken. Toch verwacht VGZ van ons dat wij een deel van de groeiende groep VGZ- patiënten niet meer behandelen. Wij vinden dat VGZ haar verzekerden hiermee te weinig vrije ziekenhuiskeuze en vrije artsenkeuze geeft.

Ondanks dat dit niet onze eigen keuze is, kunnen wij als ziekenhuis in 2019 helaas dus maar een deel van alle VGZ- patiënten behandelen. In de folder voor VGZ- verzekerden leest u wat dit voor u als patiënt betekent.

Natuurlijk zullen wij ons maximaal voor u inspannen om u toch, in alle gevallen, de best passende zorg te geven. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de veel gestelde vragen hieronder.

Veelgestelde vragen

 • Onder Coöperatie VGZ vallen naast VGZ ook Univé, ZEKUR, Bewuzt, IZZ (VGZ voor de Zorg), Zorgzaam, UMC en IZA.

 • Door de goede zorg die wij bieden, kiezen steeds meer patiënten bewust voor het Ikazia ziekenhuis. Hierdoor groeien wij en verzorgen wij steeds meer patiënten. 

  In 2017 en 2018 hebben wij veel meer VGZ- patiënten behandeld dan dat wij van VGZ vergoed hebben gekregen. Ook voor 2019 is de vergoeding die Ikazia krijgt van VGZ niet genoeg. 

  Hierdoor kunnen wij helaas niet alle patiënten van VGZ die kiezen voor Ikazia behandelen.

 • VGZ heeft aangegeven dat Ikazia teveel groeit waardoor het niet mogelijk is om alle VGZ- patiënten in 2019 te behandelen in Ikazia. 

  VGZ stelt voor de zorg te verdelen naar andere ziekenhuizen in de regio. 

  Wij zijn van mening dat VGZ haar verzekerden hiermee te weinig vrije ziekenhuiskeuze en vrije artsenkeuze geeft. 

  Het Ikazia ziekenhuis wil er alles aan doen om zorg voor alle verzekerden in ons ziekenhuis mogelijk te maken.

 • Ikazia is zeker niet duurder dan de omliggende regionale ziekenhuizen die net zoals Ikazia ook 24- uurs zorg kunnen leveren. 

  Ook VGZ geeft in de gesprekken nooit aan dat Ikazia te duur of duurder is.

 • De zorg in Ikazia is heel goed. Ook VGZ heeft bevestigd dat wij goede zorg leveren.

 • Ikazia is zeer vooruitstrevend in de samenwerking met de huisartsen. Veel specialisten in ons ziekenhuis werken in huisartsenpraktijken en zijn laagdrempelig bereikbaar voor overleg met de huisartsen. Hiermee proberen wij juist zoveel mogelijk patiënten dicht bij huis te blijven helpen. Dit kan ook van belang zijn voor het behouden van uw eigen risico. 

  Soms is zorg in een ziekenhuis echt nodig. Het is dan aan u en uw huisarts om voor een ziekenhuis en specialist te kiezen. Ikazia en haar specialisten sturen daar niet op aan, maar zijn wel blij als bewust voor onze zorg wordt gekozen. Dat motiveert ons om de zorg in ons ziekenhuis steeds beter en vriendelijker te maken.

 • Nee, integendeel. 

  Ikazia heeft bij alle andere zorgverzekeraars passende afspraken kunnen maken voor 2019. Die zorgen ervoor dat we iedereen kunnen blijven behandelen.

 • Het gevolg is dat Ikazia in 2019 niet alle VGZ- patiënten meer kan behandelen die voor Ikazia kiezen. 

  VGZ maakt afspraken en koopt zorg in bij alle ziekenhuizen. 

  Dit betekent dat patiënten die bewust kiezen voor Ikazia naar een ziekenhuis moeten waar nog wel ruimte is om geholpen te worden.

 • Als u na 1 juli 2019 wordt verwezen door uw huisarts naar het Ikazia Ziekenhuis zal Ikazia u op 2 manieren (afhankelijk van het specialisme waarvoor u komt) helpen de best passende zorg te verkrijgen. 

  1. Op basis van de verwijzing van uw huisarts naar het Ikazia Ziekenhuis wordt u door Ikazia direct naar een ander ziekenhuis doorverwezen. Dit gebeurt via het Bemiddelingsloket of via uw zorgverzekeraar.

   U wordt dan niet gezien op de polikliniek van het Ikazia Ziekenhuis.
  2. U krijgt na verwijzing van uw huisarts een afspraak voor een polikliniek bezoek in het Ikazia Ziekenhuis.

   U wordt daar gezien door een medisch specialist die uw medische klacht met u bespreekt.

   Als een verdere dure behandeling nodig is, zal de medisch specialist u doorsturen naar het Bemiddelingsloket in de centrale hal van ons ziekenhuis.
  Er zijn een aantal uitzonderingen waarin Ikazia en haar medisch specialisten onderzoek en behandeling altijd uitvoeren. Deze uitzonderingen staan hieronder vermeld.
 • Er zijn een aantal uitzonderingen waarin Ikazia en haar medisch specialisten onderzoek en behandeling altijd uitvoeren. Zelfs als dit betekent dat VGZ hier niet voor gaat betalen. 

  Deze uitzonderingen zijn:

  • VGZ- patiënten die nu al onder behandeling zijn bij Ikazia. 
  • Acute zorgverlening (Spoedeisende Hulp)
  • Patiënten jonger dan 18 jaar
  • Zwangerschapsbegeleiding en Verloskunde (bevallingen)
  • Zwangeren die onder behandeling/controle zijn bij Ikazia voor andere zorgvragen.
  • Oncologische zorg (zorg bij kanker)
  • VGZ- patiënten met een restitutiepolis
 • Als u valt onder één van de hierboven genoemde uitzonderingen krijgt u natuurlijk alle medische zorg die valt onder onze hoge kwalitatieve standaard. 

  In alle andere gevallen zal Ikazia u helpen om ergens anders deze goede zorg te krijgen.

 • Nee, u wordt verder behandeld in Ikazia. 

  Ikazia en haar medisch specialisten zullen doorgaan met uw onderzoek en behandeling.

 • U bent een nieuwe patiënt als u met een nieuwe klacht komt waarvoor u niet in de jaren 2018 en 2019 in ons ziekenhuis bent onderzocht of behandeld.

 • Bij spoed kunt u altijd terecht in Ikazia. 

  Ikazia zal alles blijven doen om ook VGZ- patiënten in een spoedsituatie zo goed mogelijk te helpen.

 • Kinderen tot en met 17 jaar kunnen altijd terecht in Ikazia. 

  Ikazia zal alles blijven doen om kinderen van VGZ- verzekerden zo goed mogelijk te helpen. 

  Het wel of niet kunnen opnemen van kinderen is niet afhankelijk van uw verzekeraar maar van de beddencapaciteit op de kinderafdeling.

 • Zwangeren die willen bevallen in Ikazia en zwangeren die onder behandeling/controle zijn bij Ikazia voor  andere zorgvragen kunnen altijd in Ikazia terecht. 

  Ikazia zal alles blijven doen om zwangeren zo goed mogelijk te helpen. 

  Het wel of niet kunnen opnemen van zwangeren is niet afhankelijk van uw verzekeraar maar van de beddencapaciteit op de verlosafdeling.

 • Patiënten met oncologische zorgvragen kunnen altijd in Ikazia terecht.

 • Alle patiënten, dus ook VGZ- verzekerden, kunnen via de huisarts verwezen worden naar Ikazia. Afhankelijk van het specialisme waarvoor u komt, zal u zoals hierboven beschreven, wel of niet voor een polikliniek bezoek naar Ikazia komen. 

  Als u voor een poliklinisch consult naar Ikazia komt, zal de medisch specialist in overleg met u eventuele vervolgstappen afstemmen over zorg binnen Ikazia of bemiddelen voor zorg in een naburig ziekenhuis. Het kan namelijk goed zijn dat met een kort polikliniek bezoek uw probleem al kan worden verholpen. 

  Mocht een dure behandeling nodig zijn, dan zal Ikazia haar best doen om samen met u een alternatief te zoeken. Wij willen ons daarom samen met VGZ inzetten om naar een goed alternatief in de regio te zoeken.

 • Als zorgverzekeraars afspraken hebben gemaakt met ziekenhuizen of als de wachtlijsten te lang zijn, zorgt de verzekeraar voor een alternatief. 

  Het zoeken naar een alternatief is de taak van uw verzekeraar maar omdat u heeft gekozen voor ons ziekenhuis en onze specialisten willen wij u daarbij helpen. 

  We hebben hiervoor een loket in onze centrale hal. Dit loket is dagelijks geopend van 08.00 tot 16.30 uur.

 • Als u zich voor zorgbemiddeling meldt, wordt u geïnformeerd over de wachttijd bij andere ziekenhuizen in de regio. 

  De zorgadviseur van het Bemiddelingsloket in Ikazia houdt zoveel mogelijk rekening met uw persoonlijke omstandigheden en voorkeuren. 

  In overleg met VGZ wordt overlegd waar u naartoe kunt als er ergens anders ook geen ruimte is of de wachttijden te lang zijn.

 • Als dat medisch gezien verantwoord is, komt u op een wachtlijst voor een behandeling in 2020.

 • VGZ vergoedt voor verzekerden met een restitutiepolis alle zorg binnen Ikazia in 2019 volledig. 

  Een verzekerde met een restitutiepolis kan altijd verwezen worden naar Ikazia en wordt dan behandeld.

  Meer informatie over welke type polissen er zijn, leest u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

  U kunt bij uw zorgverzekeraar nagaan of u een restitutiepolis heeft.

 • U kunt bij het Bemiddelingsloket terecht in de centrale hal van Ikazia. Hier kunnen u of uw mantelzorger(s) via de telefoon of tijdens een ziekenhuisbezoek vragen stellen. 

  Het bemiddelingsloket is bereikbaar via telefoonnummer 010-290 22 18. Ook kunt u een e-mail sturen naar servicebalie@ikazia.nl.