Cliëntenraad

Ikazia staat voor goede kwaliteit zorg en een zo aangenaam mogelijk verblijf voor onze patiënt. De cliëntenraad vertegenwoordigt onze patiënten. De raad behandelt onderwerpen die voor patiënten van belang zijn. Zij geeft de directie advies over zaken die effect hebben op de zorg die Ikazia biedt. Zo hebben onze patiënten via de cliëntenraad invloed op de gang van zaken in het ziekenhuis.

Werkzaamheden cliëntenraad
De cliëntenraad stelt de patiënt centraal en bekijkt de meest uiteenlopende onderwerpen door de ogen van de patient.  Zij behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten en cliënten. Dit is belangrijk omdat de meeste patiënten relatief kort in het ziekenhuis verblijven. Hierdoor is de mening van een individuele patiënt minder van invloed. De cliëntenraad volgt het beleid van het ziekenhuis op de voet en toetst of de plannen bijdragen aan dat wat voor de patiënten belangrijk is.

De cliëntenraad reageert en anticipeert op ontwikkelingen in het ziekenhuis om doelmatigheid, patiëntgerichtheid en doeltreffendheid van de zorg aan de patiënten te verbeteren. Voorbeelden zijn voeding, veiligheid, hygiëne en geestelijke verzorging van patiënten.

De cliëntenraad bespreekt haar adviezen met de directie en komt indien nodig met alternatieven. Van de directie wordt verwacht dat de schriftelijke adviezen van de cliëntenraad worden opgevolgd.

Leden van de cliëntenraad
Leden van de cliëntenraad doen hun werk vrijwillig, omdat ze de patiënten en het ziekenhuis een warm hart toedragen.
Belangrijke drijfveren van de cliëntenraad zijn:
 • belangenbehartiging van patiënten;
 • sociale motieven;
 • meedenken vanuit persoonlijk en professionele ervaringen;
 • maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

De cliëntenraad onderstreept de door Ikazia opgestelde positionering en kernwaarden. In de communicatie staat de cliëntenraad voor de dialoog, waarbij de kernwaarden van Ikazia: betrouwbaar, onderlinge verbondenheid en oprechte interesse hoog in het vaandel staan.
De cliëntenraad hamert voortdurend op een goed functionerende zorg.

De cliëntenraad bestaat uit een aantal leden.  Zij hebben allemaal grote affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en het Ikazia Ziekenhuis in het bijzonder. 


Dhr. D.M. Gaasbeek (voorzitter)


Dhr. M.C. van Prehn 


Dhr. W.G.J. van Gorp 


Mw. A.E.M. Luijendijk

 
Dhr. F.H.A.M. van Acker


Dhr. A. Schrijver

De cliëntenraad is er voor algemene adviezen en het algemene patiëntenbelang. Met individuele klachten kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris.

VoorbeeldweergaveBijlageGrootte
Jaarverslag 2016 Clientenraad Ikazia Ziekenhuis.pdf1.29 MB