Veel gestelde vragen

Bent u patiënt van het voormalige Havenziekenhuis? Dan heeft u misschien vragen over de overgang naar de Havenpolikliniek. Wellicht vindt u het antwoord op uw vraag hieronder terug.

Wat verandert er?

Het Havenziekenhuis is sinds 1 oktober 2017 omgevormd tot Havenpolikliniek. Dat betekent dat de zorg in de Havenpolikliniek wordt geleverd onder de verantwoordelijkheid van verschillende Rotterdamse ziekenhuizen. Vanaf januari 2018 valt de Havenpolikliniek Kaakchirurgie onder de verantwoordelijkheid van het Ikazia Ziekenhuis.

Voor welke zorg kan ik terecht bij de Havenpolikliniek Kaakchirurgie?

U kunt bij de Havenpolikliniek Kaakchirurgie terecht voor poliklinische afspraken en poliklinische behandelingen. Alleen als er een vervolgbehandeling nodig is, bijvoorbeeld een operatie, dan vindt deze plaats bij het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. De controleafspraken vinden weer plaats bij de Havenpolikliniek.

Zie ik dezelfde zorgverleners?

Voor u als patiënt verandert er verder niets. Het team, de kaakchirurgen en de kleinschalige persoonlijke omgeving blijven hetzelfde.

Blijft het telefoonnummer van de polikliniek Kaakchirurgie bij de Havenpolikliniek hetzelfde?

Nee, de Havenpolikliniek Kaakchirurgie is van maandag tot en met vrijdag van 08.15 tot 16.30 uur te bereiken op 010 - 290 2400.

Ik heb een afspraak bij de polikliniek. Gaat die gewoon door in de Havenpolikliniek?

De polikliniek gaat met andere ICT-systemen en spreekuurindelingen werken. Als u een afspraak gepland heeft, kan het daarom voorkomen dat u een andere dag of tijd krijgt voor uw afspraak. Als dat het geval is, krijgt u hierover een aparte brief. Hoort u niets, dan blijft uw afspraak gelijk.

Wat moet ik doen als ik niet mee wil naar het Ikazia Ziekenhuis of zelf wil kiezen naar welk ziekenhuis ik ga?

U bent altijd vrij in uw keuze voor een ziekenhuis. Als u naar een ander ziekenhuis wilt gaan dan kunt u bezwaar aantekenen door het bezwaarformulier (pdf) naar de Havenpolikliniek terug te sturen. Uw medisch dossier kunt u opvragen door een verzoek in te dienen bij de Havenpolikliniek.

Welke rechten ten aanzien van mijn medisch dossier heb ik als patiënt?

Als patiënt heeft u een aantal rechten ten aanzien van uw medisch dossier:

 • U heeft het recht uw medisch dossier in te zien en/of hiervan een kopie op te vragen via de Havenpolikliniek;
 • U heeft het recht om in te zien welke medewerkers uw dossier hebben geraadpleegd;
 •  U heeft het recht aanvullingen op uw dossier te geven, door u gebruikte medicatie toe te voegen, een eigen verklaring aan uw dossier toe te voegen en uw dossier (of delen) te laten verwijderen. 

De zorgverlener moet uw verzoek om verwijdering van dossierinformatie in principe uitvoeren, tenzij: 

 • De gegevens nodig zijn voor verdere behandeling;
 • De informatie in uw dossier van belang is voor andere patiënten;
 • U gedwongen opgenomen bent geweest in een psychiatrische instelling.

Het verwijderen van uw gegevens kan nadelen hebben voor uw verdere behandeling.

Wat gebeurt er met mijn dossier?

Uw dossier blijft bij uw behandelend arts. Als u niet wilt dat hij of zij nog toegang heeft tot uw medisch dossier, dan verzoeken wij u dit via het bezwaarformulier aan de Havenpolikliniek door te geven. Uw arts houdt wel een kopie van het dossier om aan zijn of haar dossierverplichting conform de wet (WGBO: Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) te kunnen blijven voldoen.

Kan ik mijn dossier opvragen?

Ja, dat kan door middel van het indienen van een verzoek om een afschrift van uw dossier. U kunt dit verzoek indienen bij: Havenpolikliniek, postbus 70031, 3000 LN Rotterdam t.a.v. Zorgadministratie.

Wanneer krijgt het Ikazia Ziekenhuis inzage in mijn dossier? En wie wel en wie niet?

Dat gebeurt pas wanneer:

 • Overheveling van zorg een feit is en/of
 • U voor onderzoek of behandeling wordt ingepland in het Ikazia Ziekenhuis
 • En u geen bezwaar heeft aangetekend tegen inzage in uw medische gegevens.

Alleen uw hoofdbehandelaar en de zorgverleners die bij uw onderzoek of behandeling zijn betrokken, krijgen inzage in uw dossier.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de overdracht van mijn dossier naar Ikazia?

Dat kunt u doen door het bezwaarformulier in te vullen, te ondertekenen en terug te sturen naar het Havenziekenhuis. Het retouradres staat op het formulier.

Wie informeert mijn verzekeraar?

Daarvoor hoeft u niets te doen, dat gebeurt automatisch.

Wordt de zorg die ik nodig heb in het Ikazia Ziekenhuis wel vergoed?

Ja, wanneer het om een vervolgbehandeling gaat op de reeds bestaande behandeling.
Daarover zijn afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars. Informeer voor nieuwe behandelingen altijd eerst bij uw zorgverzekeraar.

Hoe wordt het Ikazia Ziekenhuis geïnformeerd over mijn opname en gegevens?

De medewerkers van uw behandelend arts geven het verzoek tot opname door aan Ikazia. U wordt vervolgens door Ikazia benaderd voor een afspraak en ontvangt informatie over de verdere procedure.

Moet ik mij opnieuw inschrijven als ik naar de Havenpolikliniek ga?

Ja, u komt dan in de Havenpolikliniek Kaakchirurgie van het Ikazia Ziekenhuis. Voor de inschrijving moet u het volgende meenemen:

 • Geldig identiteitsbewijs (geldig paspoort, Nederlands rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of een vreemdelingendocument).
 • Verzekeringsbewijs (verzekeringspas of –polis).
 • Een verwijsbrief van de tandarts, behalve als uw tandarts de verwijzing al digitaal heeft geregeld.

Wat moet ik meenemen als ik voor een afspraak naar het Ikazia Ziekenhuis ga?

U ontvangt van het Ikazia Ziekenhuis een bevestiging van uw onderzoek of behandeling met daarin informatie wat u mee moet nemen en hoe u zich moet voorbereiden.

Heeft het Ikazia Ziekenhuis informatie over mijn medicijnen?

Ja, die informatie is opgenomen in uw medisch dossier. Wanneer u toestemming heeft gegeven voor de overdracht van de behandeling, dan is ook informatie over medicijnen bekend in het ziekenhuis.

Hoe kan ik een nieuwe (controle)afspraak maken na mijn operatie in het Ikazia Ziekenhuis? Of wordt dat voor mij gedaan?

De datum van uw (controle) afspraak ontvangt u tijdens het ontslaggesprek in het ziekenhuis en wordt genoteerd op uw afsprakenkaart. Uw ontslagbrief wordt verzonden naar uw huisarts.

Hoe kan ik een klacht doorgeven?

Op de website van Ikazia vindt u informatie over het indienen van een klacht. U kunt uw klacht ook indienen via het online klachtenformulier.

Op de website vindt u ook informatie over adresgegevens, de route, bereikbaarheid met openbaar vervoer, parkeren en vervoer naar het Ikazia Ziekenhuis.