Contact Spoed
Tekstgrootte

Inloggen in MijnIkazia voor kinderen

Wie kan gemachtigd worden?

De volgende personen kunnen toestemming krijgen (gemachtigd worden) om in het patiëntenportaal van een kind te kijken:

  • Ouder(s) of voogd van een kind ( tot 16 jaar);
  • Mentor of curator;
  • Wettelijke vertegenwoordiger op basis van levenstestament of volmacht.

Hieronder leest u meer over de regels en hoe u een machtiging kunt aanvragen.

Let op: Alleen kinderen die onder behandeling zijn bij kindergeneeskunde kunnen inloggen op MijnIkazia. Kinderen die bij een ander specialisme onder behandeling zijn, hebben nog geen online dossier (MijnIkazia). U kunt wel een kopie van het dossier aanvragen. Kijk hier voor informatie over hoe u een kopie van het medisch dossier van uw kind kunt aanvragen.

Kinderen tot 12 jaar

Kinderen uit deze leeftijdsgroep kunnen niet zelf in hun dossier kijken. Ouder(s) of voogd kunnen na machtiging in het dossier van hun kind kijken. U heeft geen toestemming van uw kind nodig.

Kinderen van 12 tot 16 jaar

Kinderen uit deze leeftijdsgroep kunnen zelf in hun dossier kijken. Ouder(s) of voogd kunnen na machtiging in het dossier van hun kind kijken. Uw kind moet hier wel toestemming voor geven.

Kinderen van 16 jaar en ouder

Vanaf deze leeftijd kan alleen uw kind inloggen in zijn of haar digitaal dossier. De machtigingen die eerder zijn verleend aan de ouder(s) of voogd komen automatisch te vervallen als uw kind 16 jaar wordt.

Wilsonbekwame kinderen van 12 tot 18 jaar

Wilsonbekwame kinderen kunnen zelf niet in hun dossier kijken. Ouder(s) of voogd kunnen na machtiging in het dossier van hun kind kijken. De machtiging kan tot maximaal 18 jaar worden uitgegeven op basis van de inschatting van de arts over de duur van de wilsonbekwaamheid.

Mentor of curator

Een wilsonbekwame patiënt kan een mentor of curator hebben. Met een beschikking van de rechtbank kan een wettelijk vertegenwoordiger een machtiging aanvragen voor toegang tot het patiëntenportaal van de patiënt. Het Ikazia ziekenhuis vraagt hierbij om een kopie van de beschikking van de rechtbank. Het Ikazia ziekenhuis behoudt zich het recht voor dit document te verifiëren bij de desbetreffende rechtbank.

Levenstestament of volmacht

In een levenstestament of volmacht staan de wensen van een patiënt wanneer hij door ziekte of een ongeval niet meer in staat is om zaken zelf te regelen. Zolang de patiënt zelf kan beslissen, kan de patiënt met de eigen gegevens inloggen. Op het moment dat een patiënt zaken niet meer zelf kan regelen, kan ik overleg met de arts een machtiging voor het patiëntenportaal worden aangevraagd op basis van het levenstestament of volmacht.
Het Ikazia ziekenhuis accepteert voor de machtiging van het patiëntenportaal alleen levenstestamenten of volmachten opgesteld door een notaris. Het Ikazia ziekenhuis beschikt graag over een kopie van het laatst opgestelde levenstestament of volmacht.

Het Ikazia ziekenhuis behoudt zich het recht om het document te verifiëren bij de desbetreffende notaris. Na het inleveren van de documenten bij de balie van de polikliniek kindergeneeskunde zal besloten worden of de machtiging wel of niet wordt verstrekt.

Een machtiging aanvragen

  • Download en print het juiste machtigingsformulier
  • Vul het formulier volledig in. Is uw kind ouder dan 12 jaar? Laat uw kind het formulier ook tekenen.
  • Geef het ingevulde formulier af bij de polikliniek kindergeneeskunde (route 27) samen met de ID-bewijzen van u en uw kind
  • Als het wordt goedgekeurd krijgt u toegang tot MijnIkazia. U kunt inloggen via Mijnikazia met uw eigen DigiD en onder ´machtigingen’ in het patiëntenportaal van uw kind kijken.

Inloggen als gemachtigde

Wanneer de machtiging is toegekend kunt u met uw eigen DigiD inloggen op MijnIkazia.nl. Ga naar ‘mijn gegevens’ en vervolgens naar ‘Mijn machtigingen’. Klik hier op de persoon waar u voor gemachtigd bent om in het dossier te komen.

Een machtiging intrekken

Op verzoek van de patiënt (ouder dan 12 jaar) en de arts kan de machtiging worden ingetrokken. Download het formulier, vul deze in en geef het ingevulde formulier af bij de balie van de polikliniek kindergeneeskunde (route 27).

Mijn kind wordt 12 jaar, wat nu?

Is de machtiging toegekend toen uw kind jonger dan 12 jaar was? Dan verloopt de machtiging bij 12 jaar omdat uw kind vanaf nu mag meebeslissen. Met het verlengingsformulier kunt u de verlenging voor inzage aanvragen. De gemachtigde(n) welke verlenging willen en de patiënt moeten aanwezig zijn om de machtiging te verlengen. Het ingevulde formulier kan afgegeven worden bij de polikliniek kindergeneeskunde (route 27) samen met de ID-bewijzen van u en uw kind.

Er zijn wijzigingen in het (ouderlijk) gezag. Wat moet ik nu doen?

Als er wijzigingen zijn in het gezag, moet u dit laten weten aan de polikliniek kindergeneeskunde. Een wijziging in het gezag kan gevolgen hebben voor de machtigingen die zijn toegekend.