Contact Spoed
Tekstgrootte

Eerste stap richting nieuwe locatie hartrevalidatie

Op maandag 2 maart 2015 is het huurcontract ondertekend tussen het Ikazia Ziekenhuis en Ambition Sportburo. Het gaat om de huur van een pand nabij het Ikazia Ziekenhuis. De ondertekening van deze huurovereenkomst is de eerste stap richting één centrum voor hartrevalidatie. Daarin werken het Maasstad Ziekenhuis en Ikazia samen, in navolging van de fusie van de maatschap Cardiologie.

Deze stap past in het streven van beide ziekenhuizen, om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor professionele hartrevalidatie op Zuid.

Ondertekenening huurcontract Ikazia Ziekenhuis en Ambition SportburoOndertekenaars: dhr. M. Lansbergen, Ambition; dhr. R. Kievit, algemeen directeur Ikazia, v.l.n.r. dhr. F. Bierkens, Ambition; dhr. K. Foets, hoofd Zorg Ikazia; dhr. C. Royaards, cardioloog Maasstad; mw. I. Moerman, hoofd Fysiotherapie Ikazia; dhr. J. Aman, hoofd Ondersteuning Ikazia