Contact Spoed
Tekstgrootte

Huisbankier ING en zorgverzekeraars geven Ikazia Ziekenhuis vertrouwen

Huisbankier ING en de vijf grootste zorgverzekeraars hebben aangegeven dat zij het Ikazia Ziekenhuis rust en ruimte willen geven om het herstelplan, waar op dit moment aan gewerkt wordt, verder uit te werken. ING heeft aangegeven dat de kredietfaciliteiten per 1 oktober tot het einde van het jaar worden verlengd. Dat doet ING omdat Ikazia de nodige verbeteringen in gang heeft gezet; constructief samenwerkt met zorgverzekeraars aan een toekomstbestendig plan; en heeft Ikazia aangegeven meer tijd nodig te hebben om het plan goed te onderbouwen. Ook de zorgverzekeraars stellen zich constructief op en ondersteunen het ziekenhuis.

ING geeft aan dat de wijze waarop het proces omtrent het herstelplan vorm is gegeven vertrouwen geeft, maar dat Ikazia – zoals zij ook zelf aangeeft – meer tijd nodig heeft om tot een volledig uitgewerkt toekomstplan te komen dat door de zorgverzekeraars ondersteund wordt.

“Wij zijn heel blij met dit positieve nieuws. Dit geeft ons de gevraagde rust om het herstelplan goed onderbouwd uit te rollen. We hebben hard gewerkt om stappen in het herstel te maken. Fijn om te merken dat dit gewaardeerd wordt door onze belangrijkste financiële partners. Dit is ook van groot belang voor onze medewerkers. Het geeft het vertrouwen, dat ook wij hebben, in een toekomstbestendig Ikazia”, zegt Rik Riemens, Financieel Directeur ad interim van het Ikazia Ziekenhuis.

Volgende maand verwacht het Ikazia Ziekenhuis, in afstemming met haar financiële partners, dat het herstelplan op hoofdlijnen duidelijk is.