Contact Spoed
Tekstgrootte

Ikazia in top 10 best gewaardeerde ziekenhuizen ZorgkaartNederland 2021

Het Ikazia Ziekenhuis staat in de top 10 van Nederlandse ziekenhuizen die het best gewaardeerd worden. Dit heeft ZorgkaartNederland dinsdag 7 december bekendgemaakt. Deze top is tot stand gekomen aan de hand van waarderingen die patiënten tussen 1 januari en 1 november 2021 hebben gegeven.

Menselijke maat blijft bepalend

Rob Kievit, algemeen directeur van het Ikazia Ziekenhuis: “Dat we als Ikazia tot de 10 best gewaardeerde ziekenhuizen behoren, ervaren wij als een zeer positief bericht. Zeker omdat deze lijst tot stand komt door patiënten. Zij zijn het namelijk waar onze mensen zich in Ikazia dag en nacht voor inzetten. En de menselijke maat blijft daarbij bepalend. Dank voor deze mooie waardering voor allen die in ons ziekenhuis werken.”

Items die bij de ziekenhuizen die in de top 10 staan vooral werden gewaardeerd zijn: tijd per patiënt/cliënt, persoonlijke aandacht, goed geïnformeerd worden en deskundigheid van de professional.

Zorgkaart Nederland

ZorgkaartNederland stelt ieder jaar een top 10 samen van best gewaardeerde instellingen per zorgsector waaronder ziekenhuizen, klinieken, verpleeghuizen, wijkverpleging en fysiotherapiepraktijken. Ikazia is het enige Rotterdamse ziekenhuis dat dit jaar in die top 10 staat.