Contact Spoed
Tekstgrootte

Ikazia start met speciale Pijn Op de Borst polikliniek

Weet je dat er per dag gemiddeld zo’n 14 mensen overlijden aan een hartinfarct? Vandaag, op Wereld Hart Dag, wordt landelijk aandacht gevraagd voor hart- en vaatziekten en hoe we deze kunnen voorkomen. Een onderwerp waar in het Ikazia Ziekenhuis niet alleen vandaag, maar iedere dag aandacht voor is. Zo startte de polikliniek Cardiologie van het Rotterdamse ziekenhuis in samenwerking met de afdeling Radiologie een speciale Pijn Op de Borst polikliniek (POB). Hierdoor kunnen patiënten, tussen de 40 en 70 jaar, die last hebben van pijn op de borst maar nog niet bekend zijn met een aandoening aan de kransslagvaten, binnen één dag een diagnose en behandelplan krijgen.

Start Pijn Op de Borst polikliniek

Het opzetten van een POB- polikliniek in het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam is mede voortgekomen uit de toename in verzoeken van patiënten en huisartsen voor het laten maken van een CT- scan ter beoordeling van de kransslagvaten. “Ook blijkt uit diverse wetenschappelijke onderzoeken dat er veel minder patiënten overlijden of een hartinfarct krijgen als ze naast een routine onderzoek ook een CT-scan hebben gekregen om cardiale vaataandoeningen aan te tonen, dan wel uit te sluiten”, aldus cardioloog Alette van Ginkel. 

“In goede samenwerking met de afdeling radiologie hebben wij daarom besloten om een POB- polikliniek te starten.”

CT- onderzoek

“Om in aanmerking te komen voor de CT-cor, zoals het onderzoek wordt genoemd, moet de patiënt aan een aantal voorwaarden voldoen”, legt Van Ginkel uit. “Zo moet de patiënt tussen de 40 en 70 jaar oud zijn, niet bekend zijn met een vaataandoening en geen slechte nierfunctie hebben. Die eerste noodzakelijke screening vindt plaats op basis van de verwijsbrief van de huisarts.” 

De patiënt komt daarna met ECG en laboratoriumonderzoek bij de cardioloog. Deze onderzoeken zijn vaak al bij de huisarts gedaan. Op basis van de klachten en de eventuele cardiale risicofactoren, zoals hoge bloeddruk, cholesterol e.d., kan de cardioloog de kans op vaatziekten berekenen. 

“Als de kans mild tot matig verhoogd is, dan is de CT-cor het aangewezen onderzoek om cardiale vaataandoeningen aan te tonen dan wel uit te sluiten. Is de berekende kans van tevoren juist klein of groot, dan heeft een CT-cor geen aanvullende waarde.”

PERSBERICHT-Ikazia-start-POB-polikliniek.jpg

Extra service naar onze patiënten toe

Radioloog Julia Moelker-Galuzina: “Met de komst van onze nieuwe snellere, hoge resolutie ct-scanner, kunnen we de kransslagaders goed in beeld brengen en eventuele veranderingen van de vaatwand duidelijk vastleggen. In een rotatie is het hele hart afgebeeld, de patiënt wordt hierdoor aan relatief weinig straling blootgesteld. De radioloog beoordeelt samen met de cardioloog de scans en zo krijgt de patiënt dezelfde dag nog een diagnose en behandelplan. 

We zijn trots dat we deze extra service kunnen bieden naar onze patiënten toe. Hiermee kunnen we de kwalitatieve en patiëntgerichte zorg waar Ikazia zo om bekend staat met behulp van hedendaagse moderne technieken nog beter inzetten voor de individuele patiënt.”