Contact Spoed
Tekstgrootte

Ikazia Ziekenhuis vraagt hele maand september extra aandacht voor laaggeletterdheid

Deze week is het De Week van Lezen en Schrijven en wordt landelijk aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid. Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam- Zuid besteedt dit jaar de hele maand september extra aandacht aan dit thema. Tijdens deze maand gaan zorgverleners met elkaar in gesprek: hoe herken je een laaggeletterde patiënt? Wat doe je als je een vermoeden hebt? En wat kun je doen om deze patiënt te helpen? Daarnaast zijn er allerlei activiteiten zoals een quiz over laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden, een kaart met signalen en tips en een spel waarbij medewerkers zelf ondervinden hoe het voelt om laaggeletterd te zijn.

Laaggeletterdheid bespreekbaar maken

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. In Rotterdam-Zuid, waar het Ikazia Ziekenhuis staat, heeft maar liefst 1 op de 3 volwassenen hier moeite mee. Een gesprek met een arts, het maken van een vervolgafspraak of medicijnen op de goede manier innemen, is voor deze grote groep mensen dan ook ontzettend lastig. 

Eveline Oosterveld is adviseur patiëntcommunicatie en -participatie in het Ikazia Ziekenhuis: “Als je niet goed kunt lezen, schrijven en/of rekenen heeft dat veel invloed op je persoonlijk leven. Het gaat veel verder dan dat het alleen lastig is om een formulier in te vullen of om een afdeling in het ziekenhuis te vinden. Doordat patiënten hun laaggeletterdheid vaak proberen te verbergen, is het voor zorgverleners lastig om laaggeletterdheid te herkennen. Het is belangrijk dat zorgverleners hier bewust van zijn, hun gesprek en brieven aan patiënten hierop afstemmen en het onderwerp bespreekbaar durven te maken.”

Persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg staat in Ikazia centraal. Dit betekent dat zorgverleners samenwerken met patiënten, familie, naaste(n) en andere zorgverleners om zorg te verlenen die past bij de individuele situatie en behoeften van de patiënt. 

Voor persoonsgerichte zorg is het nodig dat patiënten en hun naaste(n) beschikken over de juiste informatie en ondersteuning om beslissingen te kunnen nemen én deel te kunnen nemen aan hun eigen zorg. De teksten op ikazia.nl, brieven en folders, worden daarom in begrijpelijke taal geschreven. Geen ingewikkeld taalgebruik, maar heldere, korte zinnen. 

Ook werkt Ikazia samen met taalambassadeurs. Dit zijn ervaringsdeskundigen die laaggeletterd waren en weten hoe ingewikkeld het leven is als je basisvaardigheden als lezen en schrijven onvoldoende beheerst.

Begrijpelijk informatie voor iedereen

In Ikazia is aandacht voor laaggeletterdheid en begrijpelijke informatie een speerpunt. 

Niet alleen voor laaggeletterden, maar voor álle patienten en hun naaste(n) is begrijpelijke informatie een must voor de keuzes in het zorgproces.