Contact Spoed
Tekstgrootte

Meerjarencontract Ikazia Ziekenhuis met Coöperatie VGZ

Het Ikazia Ziekenhuis en Coöperatie VGZ hebben de contractonderhandelingen afgesloten met een positief resultaat voor alle VGZ-verzekerden in de regio. Ikazia en VGZ sluiten een driejarige overeenkomst (2020 – 2022) waarin ziekenhuis en zorgverzekeraar afspraken maken over de toekomst. Hierbij gaat Ikazia door op de eerder ingeslagen weg: het bieden van optimale en zinnige zorg.

Samen recht doen aan ziekenhuiskeuze verzekerden

Algemeen Directeur Rob Kievit van het Ikazia Ziekenhuis is blij dat met alle zorgverzekeraars, inclusief VGZ, een meerjarencontract is afgesloten. “Fijn dat we voor 2020 alle patiënten die naar ons worden verwezen die zorg kunnen geven die nodig is. Zo doen we samen recht aan de ziekenhuiskeuze van alle verzekerden. 

Ook biedt het meerjarencontract voor ons ziekenhuis financiële zekerheden. Zo geeft VGZ ons het vertrouwen ons te blijven ontwikkelen en kunnen we de positie en ambities van Ikazia in de regio doorzetten”.

Zorg voor iedereen

Ab Klink, bestuurder bij VGZ, is blij over de samenwerking. “In de vele gesprekken is het begrip en vertrouwen van beide kanten gegroeid en hebben we bepaald wat ons samen drijft. We zijn er beiden van overtuigd dat het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg voor de patiënt hand in hand kan gaan met het afremmen van de zorgkosten. Zo houden we de zorg toegankelijk voor iedereen. Nu en in de toekomst.”

Meerjarencontract met passende afspraken

In de loop van 2019 bleek dat Ikazia meer zorg zou leveren aan VGZ-patiënten dan vooraf was afgesproken. Omdat er sprake was van een contract met een zogenaamd budgetplafond zonder doorleverplicht, zijn nieuwe patiënten voor een deel doorverwezen naar andere zorgaanbieders in de regio. 

In het nieuwe meerjarencontract zijn passende afspraken gemaakt. Beide partijen vinden het belangrijk dat patiënten die naar het Ikazia Ziekenhuis willen, niet opnieuw worden geconfronteerd met deze situatie.