Contact Spoed
Tekstgrootte

Samen werken aan excellente oncologische zorg

Zorgaanbieders in Zuidwest-Nederland (zestien ziekenhuizen en twee radiotherapeutische instellingen) hebben - in het kader van het Comprehensive Cancer Network (CCN) - een intentieverklaring getekend. Het doel is het leveren van excellente oncologische zorg en het vergroten van de kans op genezing van kanker. De patiënt kan eenduidige zorg van kwalitatief hoog niveau verwachten binnen de gehele regio.

Comprehensive Cancer Network

Het CCN is een samenwerkingsverband tussen zorgaanbieders in de regio Zuidwest-Nederland, die gericht zijn op het leveren van hoogwaardige oncologische zorg. Deze samenwerking is de afgelopen tijd versneld door het Citrienfonds; een door minister Schippers in het leven geroepen subsidie om te komen tot betere regionale oncologienetwerken. De deelnemende ziekenhuizen vormen de kern van het CCN. De twee andere zorgaanbieders hebben een ondersteunende rol. Binnen het CCN worden concrete afspraken gemaakt met vertegenwoordigers van patiënten over de invulling en monitoring van de zorg en mogelijke verbeterpunten.

Patiënt in de regie

De gezamenlijke stip op de horizon is excellente zorg voor patiënten met kanker, waarbij de regie in handen is én blijft van de patiënt. Om dit te kunnen realiseren, wordt de zorg zoveel mogelijk geleverd vanuit het perspectief van de patiënt. Daarnaast wordt de samenwerking tussen de aangesloten zorgaanbieders versterkt. Die samenwerking leidt tot eenduidigheid in de zorg, een hogere zorgkwaliteit en een sterke toename van de nodige innovatiekracht om kanker te kunnen genezen.