Contact Spoed
Tekstgrootte

Studie ‘Zicht op gewicht’

Er zijn in Nederland veel COPD- en oncologiepatiënten die moeite hebben met het op peil houden van hun gewicht. Deze patiënten krijgen dan ook regelmatig aanvullende medische voeding bijvoorbeeld drinkvoeding. Recent is er een studie ‘Zicht op Gewicht’ van start gegaan.

Er zijn in Nederland veel COPD- en oncologiepatiënten die moeite hebben met het op peil houden van hun gewicht. Deze patiënten krijgen dan ook regelmatig aanvullende medische voeding bijvoorbeeld drinkvoeding. Recent is er een studie ‘Zicht op Gewicht’ van start gegaan.

De afdeling dietëtiek, longarts Dr. Kroese en oncoloog Dr. De Jongh uit Ikazia werken mee aan de studie 'Zicht op Gewicht'. Zij onderzoeken of telemonitoring* en de daarbij behorende behandeling bij COPD- en oncologiepatiënten leidt tot minder gewichtsverlies of zelfs tot gewichtstoename. De gemonitoorde groep wordt vergeleken met een controlegroep. De controlegroep zal het gebruikelijke behandeltraject volgen.

Criteria voor deelname

Patiënten die voldoen aan onderstaande criteria kunnen aan de studie meedoen:

  • Man of vrouw, volwassenen, > 18 jaar;
  • Oncologie- of COPD-patiënt;
  • Risico op ondervoeding (vastgesteld met screeningsinstrument: MUST of SNAQ);
  • Ten minste 3 maanden dieetvoeding voorgeschreven voor thuis;
  • In behandeling bij de diëtist.

Heeft u vragen over deze studie of denkt u dat u in aanmerking komt voor deelname? Neem dan contact op met de afdeling Diëtetiek: tel: 010 297 52 99.

 * Telemonitoring is letterlijk: het op afstand volgen en begeleiden van patiënten. De meest gebruikte vorm van telemonitoring is het volgen van de toestand van de patiënt, bijvoorbeeld gewicht en klachten, door regelmatig telefonisch contact tussen hulpverlener en patiënten.