Contact Spoed

Laatste nieuws coronasituatie in Ikazia

Landelijk zien wij het aantal patiënten met het coronavirus oplopen. Ook het Ikazia Ziekenhuis heeft hiermee te maken. Wij zullen niet bij iedere nieuwe besmetting communiceren. Wel zullen we op deze pagina communiceren over de gevolgen voor uw bezoek aan Ikazia of wanneer er extra maatregelen zijn.

Geen bezoek meer mogelijk- Update 24 maart

Om het risico op besmetting zo klein mogelijk te maken, mag er vanaf woensdag 25 maart geen bezoek meer bij onze patiënten. De enige uitzondering geldt voor een bezoek aan uw eigen kind op de Kinderafdeling of de afdeling Neonatologie en bij terminale patiënten. Bij een bevalling mag uw partner aanwezig zijn.

Het is ook niet meer toegestaan om begeleiding mee te nemen tijdens een afspraak of onderzoek op de polikliniek tenzij dit medisch noodzakelijk is bij kinderen, kwetsbare ouderen of ernstig zieke patiënten. Het is wel toegestaan om een patiënt bij de hoofdingang van het ziekenhuis af te zetten; u mag niet mee naar binnen.

Wij begrijpen dat deze maatregel grote invloed heeft. We hopen op uw begrip. Wij doen dit voor uw en onze veiligheid.

Wij verzoeken u niet naar Ikazia te komen als u griepklachten heeft zoals neusverkoudheid, hoesten en/of kortademigheid, ook zonder koorts.

Wasgoed opgenomen patiënten

Schoon of vuil wasgoed van patiënten mag tussen 17.00 en 19.30 uur worden gewisseld door 1 familielid/bezoeker. Bij schoon wasgoed graag een label aan de tas hangen met de naam van de patiënt. Het wisselen van het wasgoed kan bij vrijwilligers van het Rode Kruis in de centrale hal.

Temperaturen bij alle bezoekers Ikazia – Update 23 maart

Met ingang van dinsdag 24 maart wordt bij alle patiënt en begeleiders of bezoekers in de centrale hal van ons ziekenhuis de temperatuur gemeten. 

Bij 38°C of hoger is er sprake van koorts. U wordt verzocht het terrein te verlaten en contact op te nemen met de polikliniek waar u een afspraak had. 

Patiënten voor de Spoedeisende Hulp (SEH) kunnen de borden 'SEH' volgen op ons voorterrein. 

We hopen op uw begrip. Ook met deze maatregel doen we er alles aan om de veiligheid van u en onze medewerkers zo goed mogelijk te bewaken en verspreiding in ons ziekenhuis zo klein mogelijk te maken.

2e verpleegafdeling ingericht voor coronapatienten en triage op het voorterrein van Ikazia- Update 20 maart

Om de grote toestroom van corona verdachte patiënten op de Spoedeisende Hulp (SEH) in goede banen te leiden, is er een tweede SEH ingericht. Op het voorterrein van het ziekenhuis worden portakabins geplaatst voor de eerste opvang en het eerste onderzoek van mogelijk besmette patiënten. 

Op basis van de bevindingen, gaan Corona verdachte patiënten naar de (huidige) SEH en niet-verdachte patiënten naar de ‘nieuwe’ SEH. De verwachting is dat de triage op het voorterrein uiterlijk maandag 23 maart a.s. in werking zal treden.
Ook is er een tweede speciale verpleegafdeling ingericht waar patiënten met corona in isolatie worden opgenomen.

Zo doen we er alles aan om de grote toestroom van patiënten in goede banen te leiden en verspreiding in ons ziekenhuis zo klein mogelijk te maken.

Op onze website vindt u ook antwoorden op veelgestelde vragen.

Extra SEH voor (verdachte) corona patiënten- update 19 maart

Ikazia houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus goed in de gaten. We bereiden ons voor op een grotere toestroom van patiënten. 

Na de speciale corona IC en corona afdeling worden nu ook plannen gemaakt om de verwachte toestroom bij de Spoedeisende Hulp (SEH) in goede banen te leiden. We willen de potentieel corona verdachte en niet-verdachte patiënten (en hun familie) gaan scheiden. Hiervoor wordt een ‘tweede’ SEH ingericht. 

Op het voorterrein van ons ziekenhuis worden extra voorzieningen gemaakt voor de eerste opvang en het eerste onderzoek van mogelijk besmette patiënten.

Geen vrijwilligers meer in het ziekenhuis- Update 17 maart

Vanaf dinsdag 17 maart worden er, als gevolg van het coronavirus in Nederland, tot nader bericht geen vrijwilligers meer ingezet in het Ikazia Ziekenhuis. Dit betekent dat de shuttle voorlopig niet meer rijdt tussen de parkeergarage en de hoofdingang van het ziekenhuis. 

Ook staan er geen vrijwilligers meer in de centrale hal om patiënten en bezoekers op te vangen en naar afdelingen te verwijzen of te brengen.

Ikazia buitenlocaties gesloten- Update 17 maart

De poliklinieken in Ridderkerk-Slikkerveer en Barendrecht-Carnisselande zijn vanaf dinsdag 17 maart tot nader order gesloten.

Ook de Havenpolikliniek Kaakchirurgie is per 17 maart dicht.

Ikazia schaalt deel van zorg af- Update 16 maart

Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft Ikazia de volgende maatregelen genomen om de zorg te verminderen:

  • Afspraken van patiënten op de OK waarvoor géén medisch urgente hulpvraag geldt, worden tot nader orde afgezegd;
  • Operaties in Ikazia die doorgaan zijn spoedzorg (inclusief verloskunde) en oncologische zorg;
  • Poliklinische afspraken gaan voorlopig nog door, maar worden in zo veel mogelijk gevallen vervangen door telefonische consulten;
  • Een deel van de patiënten met een afspraak bij de afdeling radiologie wordt gebeld om de afspraak uit te stellen.

Patiënten worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

Graag minimaliseren wij het aantal bezoekers. Wij vragen u daarom om niet met meer dan één bezoeker of begeleider per patiënt per dag in het ziekenhuis te zijn.

Bij corona patiënten of verdachte corona patiënten is geen bezoek toegestaan tenzij er sprake is van een verslechterde situatie en/of de omstandigheden erom vragen.

De maatregelen die we nu nemen, kunnen veranderen. Houd onze website in de gaten voor updates.

Verpleegafdeling ingericht voor patiënten met coronavirus- Update 15 maart

Ikazia rekent op een grotere toestroom van patiënten met het coronavirus. We hebben hiervoor een speciale verpleegafdeling en intensive care (IC) ingericht waar patiënten met corona in isolatie worden opgenomen. We zijn voorbereid om acute zorg aan patiënten te verlenen. 

Natuurlijk doen we er alles aan om verspreiding in ons ziekenhuis zo klein mogelijk te maken.

Inloop- en borstvoeding informatieavonden afgelast- Update 12 maart

Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus, gaan onze inloop- en borstvoeding informatieavonden in het Moeder- en Kind Centrum de komende tijd niet door.

Bedankt voor uw begrip.

Het laatste nieuws vindt u op de website van het RIVM

De laatste stand van zaken over de besmettingen in Nederland kunt u vinden op de website van RIVM.

Nieuws en maatregelen coronavirus in Ikazia

Blijf via onze website op de hoogte van het laatste nieuws, maatregelen en de gevolgen voor uw bezoek aan Ikazia. 

We begrijpen dat u vragen heeft. We hebben antwoorden op veelgestelde vragen voor u op een rijtje gezet. 

Lees meer