Contact Spoed
Tekstgrootte

Wederom bevestiging goede palliatieve zorg Ikazia

Wat als u ongeneeslijk ziek bent? Wat is voor u dan een goede kwaliteit van leven? In het Ikazia Ziekenhuis gaan we daarover graag in gesprek met de betreffende patiënten en hun naasten. Want ook als een patiënt ongeneeslijk ziek is, kan het ziekenhuis nog steeds waardevolle zorg leveren. Afgelopen weekend ontvingen wij hiervoor wederom het zogenoemde ESMO keurmerk (European Society for Medical Oncology). Dit kwaliteitskeurmerk wordt uitgereikt aan ziekenhuizen die voldoen aan de eisen voor goede palliatieve zorg bij patiënten met kanker.

Vaak denken patiënten en hun naasten bij palliatieve zorg aan de zorg die wordt gegeven in de terminale fase. Een fase waarin mensen eigenlijk te ziek zijn om te functioneren. Maar de palliatieve zorg richt zich juist op de fase ervoor. Verpleegkundig specialist oncologie Liesbeth Struik vertelt: “Met een team van specialisten van diverse disciplines doen we er alles aan om de kwaliteit van leven van patiënten die ongeneeslijk ziek zijn, voor iedere individuele patiënt, zo optimaal mogelijk te maken. De zorg kan bijvoorbeeld gericht zijn op het stabiliseren van de ziekte, pijnbestrijding of op begeleiding bij emotionele of juist hele praktische aspecten die de ziekte met zich meebrengt.”

Een goede onderlinge samenwerking met de diverse zorgverleners waar de patiënt contact mee heeft, is essentieel. Denk bijvoorbeeld aan de huisarts, maar ook aan de wijkverpleegkundige, behandelend specialist, pijnarts, psycholoog, dominee, palliatief verpleegkundigen en specialistisch verpleegkundigen. Wekelijks komen diverse specialisten samen om de patiënten die op dat moment palliatieve zorg (nodig) hebben met elkaar te bespreken. Palliatief verpleegkundige Marianne ten Cate: “We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om de palliatieve zorg in ons ziekenhuis naar een hoger niveau te tillen. De palliatieve zorg is echt onderdeel geworden van onze oncologische zorg; of de patiënt nu in het ziekenhuis is opgenomen of onder behandeling is op de polikliniek Interne Oncologie. 

Het is altijd goed om te blijven reflecteren op hoe we het doen. De verlenging van het keurmerk geeft veel voldoening.”