Contact Spoed
Tekstgrootte

Zorgorganisaties Zuid-Holland en Zeeland gaan samen gegevens uitwisselen.

Zorgorganisaties in de regio Zuid-Holland en Zeeland, waaronder Ikazia, gaan via Zorgplatform veel meer met elkaar samenwerken en gegevens uitwisselen. De samenwerking tussen de tien zorgorganisaties sluit aan bij de ontwikkelingslijn van de overheid, die stevig inzet op betere samenwerking en elektronische gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen en patiënten.

Samenwerken is de toekomst van zorg

Bestuurders van de zorgorganisaties kwamen op 10 oktober 2019 bijeen om hun handtekening te zetten onder deze innovatieve samenwerking. Mark Janssen, lid raad van bestuur Franciscus Gasthuis & Vlietland en voorzitter van de regionale ICT adviesraad: “Samenwerking in de zorg wordt steeds belangrijker, omdat patiënten vaak bij meerdere zorgaanbieders zorg afnemen. Met dit initiatief kunnen aangesloten zorgorganisaties patiëntgegevens makkelijk met elkaar uitwisselen via één goed beveiligd systeem, dat integratie biedt met bestaande zorgsystemen. Door bundeling van krachten beheersen we de hoge kosten voor infrastructuur en minimaliseren we risico’s op datalekken.”

"Verbetering van de zorg"

David Voetelink, vice-voorzitter raad van bestuur Erasmus MC: “Het uitwisselen van gegevens van patiënten tussen zorgverleners maakt de zorg voor patiënten beter, goedkoper en sneller. De stap die we nu hebben genomen is, naast het reeds bestaande uitwisselen van beelden via XDS in onze regio, belangrijk voor de samenwerking tussen de artsen en verpleegkundigen van de aangesloten instellingen. Zo werken we in de Rotterdamse regio aan verbetering van de zorg.”

Aangesloten zorgorganisaties

De samenwerkende zorgorganisaties in de regio zijn: 

  • Admiraal de Ruyter Ziekenhuis 
  • Albert Schweitzer ziekenhuis 
  • Erasmus MC 
  • Van Weel-Bethesda Ziekenhuis 
  • IJsselland Ziekenhuis 
  • Ikazia Ziekenhuis 
  • Maasstad Ziekenhuis 
  • Spijkenisse Medisch Centrum 
  • Franciscus Gasthuis & Vlietland 
  • Rivas Zorggroep

Samen met de zorgverlener

Remko Nienhuis, Manager R&D van ChipSoft: “Wij zijn blij om in een zulke grootschalig project snelle en veilige gegevensuitwisseling te realiseren en daarmee bij te dragen aan de behandeling van patiënten. Het uitwisselen van gegevens moet worden geïntegreerd in het dagelijks werkproces van de zorgverlener. Dat kan alleen met hulp van de zorginstellingen en de betrokken artsen en verpleegkundigen. Samenwerken in de zorg is meer dan alleen gegevens uitwisselen.”