Ikazia is een opleidingsziekenhuis

Het Ikazia Ziekenhuis is opleidingsziekenhuis voor de specialismen Anesthesiologie, Gynaecologie, Chirurgie (Heelkunde), Interne geneeskunde, Maag- Darm- en Leverziekten en Klinische psychologie. 

Ikazia verzorgt opleidingen tot medisch specialist en diverse opleidingen tot specialistisch verpleegkundige. Dit betekent dat er naast de medisch specialisten ook specialisten in opleiding, zaalartsen, huisartsen en verpleegkundigen in opleiding zijn. Daarnaast kunt u ook co-assistenten tijdens uw behandeling ontmoeten. Dit zijn aankomend artsen in opleiding, die een deel van hun praktische opleiding in ons ziekenhuis volgen.
 
Als patiënt heeft u altijd een hoofdbehandelaar. Dit is de specialist die eindverantwoordelijk is voor uw diagnose, uw totale behandeling en voor de voortgang van uw zorgproces. In de praktijk is de hoofdbehandelaar niet altijd degene die u dagelijks behandelt. Dit kan elke dag een andere arts zijn, zoals bijvoorbeeld de zaalarts. Ook kunnen arts-assistenten, al dan niet in opleiding een deel van de behandeling uitvoeren, of buiten kantooruren de zorg waarnemen van uw hoofdbehandelaar. De hoofdbehandelaar behoudt echter altijd de supervisie en blijft eindverantwoordelijk voor uw zorg. In sommige situaties kan het nodig zijn dat uw medisch specialist het hoofdbehandelaarschap overdraagt aan een andere medisch specialist vanwege zijn of haar specifieke deskundigheid.