Contact Spoed

Ombudsspecialist

Ondervindt u als zorgverlener problemen met het Ikazia Ziekenhuis? Of ondervindt één van uw patiënten problemen met ons ziekenhuis? U kunt mij, als ombudsman, hiervoor benaderen.

Dit kan onder andere voor problemen in de communicatie of bejegening tussen eerste- en tweede lijn in de breedste zin van het woord. Maar ook bij algemene zaken die een goede samenwerking tussen eerste- en tweede lijn kunnen verbeteren, zou ik het zeer op prijs stellen indien u mij benadert.

Vanwege het openbare karakter van het internet kunt u contact opnemen met relatiebeheerder Daan van der Leer.
Mijn gegevens vindt u in het specialistenboekje van Ikazia dat u van ons ontving.

Mw. H.G. Vermeulen (Hestia)
Ombudsspecialist voor huisartsen