Organisatie

In het begin van de 50-er jaren gingen er stemmen op om in Rotterdam-Zuid een Protestants Christelijk ziekenhuis op te richten, waar ook patiënten van de Zuid-Hollandse eilanden terecht konden.

Er werd een stichting opgericht die via fondsenwerving geld bijeen bracht om het ziekenhuis te realiseren. Deze stichting is jarenlang actief geweest, en uiteindelijk werd het ziekenhuis gebouwd. De naam van de stichting was 'InterKerkelijke Actie Ziekenhuis In Aanbouw'. Hieruit is de naam Ikazia ontstaan.

In 1965 werd de eerste patiënt opgenomen. Afdeling na afdeling ging open tot op 1 oktober 1968 de aanloopfase werd afgesloten met de officiële opening. Op die datum waren er bijna 20.000 contribuanten/leden van de Stichting Vrienden van Ikazia. Het Ikazia Ziekenhuis kan nog steeds een beroep doen op de stichting. Dat doen wij voor zaken die nodig zijn voor het ziekenhuis maar die niet uit de reguliere budgetten betaald kunnen worden. Zoals:

  • ondersteuning voor de patiënten voorlichting;
  • medefinancieren van het patiënten informatie net;
  • aankleding bezoekershal;
  • mede financiering van het bulletin Ikazia Nieuws;
  • de aanstelling van een tweede ziekenhuis pastor.