Andreina's meet en greet met een verpleegkundige

Andreina Laaf (15 jaar) gaat haar laatste jaar in van de opleiding Zorg en Welzijn aan Veenoord. Ze kan niet wachten tot ze kan doorstromen naar de opleiding voor verpleegkundige. Tot die tijd, leert ze graag zo veel mogelijk van het vak. Mensen verzorgen die net een operatie hebben gehad, lijkt haar het leukst. We organiseerden daarom een ontmoeting tussen Andreina en verpleegkundige Evelien van der Merwe. Evelien werkt nu 2,5 jaar als verpleegkundige op de Dagbehandeling/Kort Verblijf van het Ikazia Ziekenhuis, maar Evelien kent het ziekenhuis al veel langer. Vier jaar lang werkte ze op diverse afdelingen als leerlingverpleegkundige. Zo ontwikkelde ze zich tot een ervaren verpleegkundige én een echte Ikaziaan.

Evelien: Als jij ook de kans krijgt om werken en leren te combineren, zou ik dat zeker adviseren. Het is zo fijn om de dingen die je leert tijdens de opleiding direct op te kunnen pakken in de praktijk.

Andreina: Vond je de opleiding zwaar?
Evelien: Toen ik met de opleiding begon, was ik begin 20. Nog best wel jong dus. Als je zo jong bent, moet je nog leren omgaan met zieke mensen en de familie van deze patiënten. Dat vond ik soms wel zwaar. Maar je wordt hier goed in geschoold. Als je bijvoorbeeld met de opleiding begint, leer je ‘basiszorg’ geven. Hoe je een gesprek voert met patiënten en familie, hoe je een patiënt wast en aankleedt, maar bijvoorbeeld ook hoe je een patiënt mobiliseert als diegene uit bed stapt en nog een beetje duizelig is na de operatie. Het was in het begin ook wennen om een ‘vreemde’ te wassen, maar op een gegeven moment weet je niet beter en wordt het je werk en dus ‘eigen’. Voor mensen zorgen, dat is toch het mooiste wat er is?
Andreina: Ja, dat lijkt mij ook het mooiste van dit vak. Voor mensen zorgen en contacten leggen.
Evelien: Als je de basiszorg onder de knie hebt, krijg je een verdieping op de zorg. Welke ziektebeelden zijn er allemaal? En welke zorg kan en moet je verlenen als een patiënt een bepaald ziektebeeld heeft? Wat gebeurt er bijvoorbeeld met je lichaam als je geopereerd bent? Wat voor klachten kun je daarvan ondervinden en hoe kun jij, als verpleegkundige, de patiënt daar zo goed mogelijk bij ondersteunen en over voorlichten. Je leert dus klinisch redeneren, zoals ze dat met een mooi woord zeggen.Andreina: Wat vind je het leukste van je vak?
Evelien: Het leukste van het vak vind ik de diversiteit. Ik werk op de Dagbehandeling/Kort Verblijf. Daar vind je geen hoog complexe zorg, maar je vindt wel heel veel verschillende ziektebeelden. Bij ons liggen bijvoorbeeld patiënten die zijn geholpen aan nierstenen of staar, maar ook patiënten die een kijkoperatie hebben gehad of waarbij de amandelen zijn geknipt. Van jong tot oud. De kinderen liggen wel op een andere kamer dan de volwassenen. Voor hen zijn er speciale kinderverpleegkundigen en pedagogisch medewerkers.

Evelien: Heb je zelf weleens in het ziekenhuis gelegen?
Andreina: Nee gelukkig niet. Ik ben alleen in het ziekenhuis geweest toen mijn broertje werd geboren. Én toen mijn tante gehecht moest worden bij haar schouderblad. Ik weet nog dat ik  dat hechten heel interessant vond. Ik wilde alles weten en zien.

Evelien: Die nieuwsgierigheid en leergierigheid is heel goed. Houd dat vooral vast! Stel alle vragen die je hebt, probeer zoveel mogelijk mee te kijken en uit te proberen waar dat is toegestaan. En daar kun je vandaag al mee beginnen… tijdens een rondleiding op mijn afdeling. Kom, laten we gaan!


De heer Van Triet is één van de patiënten die is opgenomen op de Dagbehandeling. Hij is net terug van de operatiekamer (OK). Zijn nierstenen zijn verwijderd. Andreina mag meekijken als Evelien de heer Van Triet controleert. Hoe is de gelaatskleur van meneer? Hoe is zijn bloeddruk? Hoe hoog is zijn zuurstofgehalte? Andreina leert zo direct wat kneepjes van het vak van de verpleegkundige.

Evelien: Alle gegevens die we meten bij de heer van Triet, noteren we uiteindelijk in zijn dossier. Zal ik je dat ook laten zien?

In de verpleegpost nemen de dames plaats achter de computer. Evelien kan hier direct laten zien waar de medicijnkast is. Andreina is onder de indruk van alle medicijnen die ze in de kast ziet. “En dat is nog niks vergeleken met andere afdelingen”, reageert Evelien.


Na een uitgebreide rondleiding over de Dagbehandeling/ Kort verblijf mag Andreina ook een kijkje nemen bij de Holding en Recovery.

Evelien: Als een patiënt wordt opgeroepen voor de operatie, brengen wij de patiënt naar de Holding. Wij gaan mee tot de deur. Hier dragen we de patiënt en zijn dossier over aan de collega’s daar. Wij hebben ook een ‘OK-stage’ gevolgd. Patiënten zijn vaak toch een beetje zenuwachtig voor een operatie. Door precies te weten wat hen te wachten staat als we hen naar de Holding brengen, kunnen we hen (en de familie) zo goed mogelijk voorlichten en hiermee een beetje spanning
weghalen. Voorlichting is dus ook een belangrijk deel van ons vak.

Andreina: Mooi om te zien waar wij de patiënten naartoe brengen en uiteindelijk weer ophalen.

Andreina heeft geluk. Terwijl we op de Holding staan, gaan de deuren naar het OK-complex even open. Ze vangt een glimp op van de gang naar alle
operatiekamers. Spannend en leuk! Of Andreina nog steeds verpleegkundige wil worden na haar Meet & Greet? JA! Succes met je opleiding en tot over een paar jaar!