Ikazia Ziekenhuis krijgt ‘groen vinkje’

Het Ikazia Ziekenhuis op Zuidplein Rotterdam voldoet aan de voorwaarden, die de Nederlandse Federatie van kankerpatiëntenorganisaties stellen aan de zorg rondom bloed-, lymfklier- en darmkanker.

Dit vinkje is bedoeld om patiënten per ziekenhuis inzicht te geven in de kwaliteit van de oncologische zorg. De patiëntenorganisaties voor bloed- en lymfklierkanker en voor darmkanker hebben bekeken of de zorg in de Nederlandse ziekenhuizen voldoet aan hun verwachtingen. Zij geven daarover informatie in een Patiëntenwijzer. De Patiëntenwijzers is online in te zien via www.kanker.nl

De wijzer is samengesteld aan de hand van vragenlijsten die zijn voorgelegd aan alle Nederlandse ziekenhuizen. De vragen gingen vooral over de organisatie van de zorg in het Ikazia Ziekenhuis en zijn gebaseerd op wat de patiëntenorganisaties verwachten dat patiënten belangrijk vinden. Het doel van de wijzer is dat patiënten een betere keuze kunnen maken naar welk ziekenhuis ze gaan.

De Patiëntenwijzer geeft patiënten antwoord op vragen als: Welke zorg bieden ziekenhuizen? Hoe is het behandelteam samengesteld? Welke behandelingsmogelijkheden zijn er? Is er begeleiding in de nazorg? In de Patiëntenwijzer zijn de ziekenhuizen die voldoen aan de basisvoorwaarden met een groen vinkje gemarkeerd.

Naast het Ikazia Ziekenhuis heeft nog één ander ziekenhuis in Rotterdam dit “groene vinkje”.