Uniek flashmob-onderzoek naar slaapkwaliteit in ziekenhuizen

Gisteren vond het eerste grote onderzoek plaats naar slapen in ziekenhuizen. Dit flashmob-onderzoek werd gehouden op een onverwacht moment. Dit is gedaan om de resultaten niet te beïnvloeden.  In 50 ziekenhuizen (van universitair tot kleine perifere ziekenhuizen ) in Nederland vulden patiënten op verpleegafdelingen vragenlijsten in over de kwaliteit van hun slaap van de afgelopen nacht. Ikazia was één van de ziekenhuizen. De resultaten van het onderzoek worden over enkele maanden verwacht. 

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de kwaliteit van slaap van patiënten op verpleegafdelingen van ziekenhuizen. De verwachting is dat mensen in het ziekenhuis slechter slapen dan thuis maar welke (ziekenhuisgerelateerde) factoren hieraan bijdragen is niet bekend. De kwaliteit van slaap heeft een relatie met de gezondheid. Een goede nachtrust in het ziekenhuis is dus essentieel. Het onderzoek is een initiatief van acute internisten in Nederland en wordt gecoördineerd door VUmc en Erasmus MC. 

Landelijk namen circa 1800 patiënten deel aan het onderzoek. “In Ikazia vulden in totaal 30 patiënten de vragenlijst in. De patiënten lagen verdeeld over de verpleegafdelingen Interne geneeskunde, MDL, Longziekten en Cardiologie en varieerden sterk in leeftijd. Onze arts-assistenten en co-assistenten ondersteunden hen bij het invullen. Wij danken alle patiënten hartelijk voor de tijd en moeite die zij namen voor dit onderzoek en zijn zeer benieuwd naar de resultaten”, aldus dokter Carels, Internist en coördinator van dit flashmob-onderzoek binnen Ikazia. 

De coördinator van dit onderzoek is Hilde Wesselius van VUmc. Eus van Someren van het Herseninstituut en van VUmc, Frank Bosch van het Rijnstate ziekenhuis en Jelmer Alma van Erasmus MC nemen ook deel aan het kernteam van het onderzoek. Hoofdonderzoeker is acute-internist dr. Prabath Nanayakkara van VUmc: "Een grootschalig onderzoek naar hoe patiënten slapen in ziekenhuizen is uniek in Nederland. We denken dat patiënten vaak slecht en te weinig slapen en dat het ziekenhuisritme hierbij een belangrijke rol speelt. Doorgaans maken we mensen heel vroeg wakker omdat er vóór het ontbijt allerlei metingen gedaan moeten worden, dus omdat het handig is vanwege de werkprocessen in het ziekenhuis. Terwijl zieke mensen hun slaap juist hard nodig hebben. Met de resultaten van het onderzoek kunnen gericht interventies ontwikkeld worden om de slaap in ziekenhuizen te verbeteren."
De resultaten van het onderzoek en eventuele vervolgstappen worden binnen enkele maanden gepubliceerd.