Voortgang bouw neemt grote vlucht.

Na de feestelijke viering van het Eerste Paal moment afgelopen maand, neemt het bouwproces nu een grote vlucht.


Op allerlei plaatsen in en rond de kelder wordt gewerkt aan de fundering.

 

Om de nieuwe palen in de grond te kunnen draaien worden er grote gaten geboord in de bestaande kelder.


Het nieuwe gebouw is iets groter dan het oude en daarom wordt de kelder ook vergroot. 


Een lastige klus op zo’n kleine bouwplaats. Het streven is om voor de bouwvak te starten met de opbouw van de gevel en de eerste verdiepingsvloer.