Zaterdag 3 november van 10 tot 14 uur gedenkdag in Ikazia

“Als ik langs het Ikazia rijd moet ik er altijd weer aan denken: hoe mijn moeder daar gestorven is…  Zo’n plek blijft altijd bijzonder. Fijn om daar een moment bij stil te kunnen staan!”

Ieder jaar organiseert het Ikazia Ziekenhuis een gedenkdag voor overleden patiënten. Nabestaanden kunnen op deze dag hun overleden dierbare gedenken in het auditorium van het ziekenhuis. Dit jaar is de gedenkdag op zaterdag 3 november. Van 10 tot 14 uur kan iedereen het auditorium (de kapel van het ziekenhuis) vrij binnenlopen. Er klinkt muziek, er zijn bloemen. Ook is er de mogelijkheid om een kaars aan te steken, gedichten te lezen of iets op te schrijven in het gedenkboek. Ieder kan op zijn of haar eigen manier vorm geven aan het gedenken. De geestelijk verzorgers zijn op de achtergrond aanwezig voor degenen die behoefte hebben aan gesprek.