Wetenschapsbureau

Binnen Ikazia hebben wij een Wetenschapsbureau. De secretaris is mevrouw M.F. Swarttouw - Dunning:

Ikazia Wetenschapssymposium
Iedere 1 tot 2 jaar houdt Ikazia ziekenhuis een wetenschapssymposium. Dit wetenschapssymposium is bedoeld voor alle artsen, arts-onderzoekers, aios en andere betrokken en geïnteresseerde medewerkers in huis. Ook paramedici worden uitgenodigd om hun onderzoek te komen presenteren.

Overzicht lopende onderzoeken
Een actueel overzicht van de lopende onderzoeken (trials) wordt regelmatig gepubliceerd op de website.

Wetenschappelijk onderzoek
1. Om wetenschappelijk onderzoek in Ikazia ziekenhuis te mogen verrichten dient bij WMO-plichtig onderzoek (onderzoek vallend onder de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen) een in Nederland erkende METC (Medisch Ethische Toetsings Commissie) een positief oordeel af te geven. Zie hiervoor ook www.CCMO.nl  (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek). 
2. Eigen initiatief WMO-plichtig onderzoek dient te worden getoetst door de TWOR-Toetsingscommissie Wetenschappelijk Onderzoek Rotterdam, een gezamenlijke commissie van Ikazia en Maasstadziekenhuis. Secretariaat TWOR: e-mail: TWOR@Maasstadziekenhuis.nl 
3. Alvorens onderzoek (al dan niet WMO-plichtig) in Ikazia van start mag gaan is toestemming van de Raad van Bestuur (RvB) noodzakelijk. Deze toestemming wordt gebaseerd op een positief advies van de commissie LOC-Locale Onderzoeks Commissie inzake de haalbaarheid van het verrichten van dit onderzoek in Ikazia. 
4. Alle onderzoeken (zowel WMO als niet-WMO) worden zodoende in de Lock besproken en van advies voorzien.

Administratieve gegevens 
Het Wetenschapsbureau is gevestigd in de Torenflat 7e etage, kamer 171.
Postadres: Ikazia ziekenhuis, Montessoriweg 1, 3083 AN Rotterdam
e-mail: loc@Ikazia.nl  

Leden commissie LOC (Wetenschapsbureau):
De heer dr. A. Dees, internist 
De heer D. Theunissen, ziekenhuisapotheker 
Mevrouw H. van Embden, IC- verpleegkundige/ researchcoördinator 
Mevrouw dr. A. Preda, radioloog 
Mevrouw C.D. Schutrups- Duyvendak, patiëntenvertegenwoordiger
Mevrouw drs. M.F. Swarttouw- Dunning, secretaris (dagelijks bestuur)
De heer dr. M. Fouraux, klinisch chemicus

Procedure en LOC aanvraagformulier

De verplicht aan te leveren documenten zijn voor een WMO-plichtig onderzoek anders dan voor een niet-WMO plichtige studie.

Onderdeel van de aan te leveren documenten is het LOC formulier welke de lokale uitvoerbaarheid toetst.

Bekijk de volledige checklist voor WMO-plichtig onderzoek of niet-WMO-plichtig onderzoek. Raadpleeg de gehele procedure voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek in iDoc onder de link wetenschappelijk onderzoek.