Klachten

Goede zorg voor de hele mens. Dat staat voorop in ons ziekenhuis. Dat doen we met betrokkenheid en oprechte interesse in elkaar. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de gang van zaken. Laat dat ons weten . We weten dat we veel kunnen leren van ervaringen van patiënten.

Zijn er suggesties, onduidelijkheden, problemen of klachten, dan kunt u deze natuurlijk bespreken met degene die het betreft. Wilt u dit liever niet, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris via het online formulier voor suggesties, klachten en advies. Zij kan bijvoorbeeld een bemiddelende rol vervullen tussen u en de hulpverlener en u adviseren en ondersteunen.

De klachtenfunctionaris stelt zich onpartijdig op en heeft geheimhoudingsplicht. Bovendien doet de klachtenfunctionaris aanbevelingen om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren.

Telefoonnummer: 010 – 297 55 08
E-mailadres: klachtenfunctionaris@ikazia.nl

Klachtenfunctionaris Ikazia Ziekenhuis
Antwoordnummer 80161
3080 VB Rotterdam

Klachtencommissie
Blijft de klacht bestaan of ziet u af van bemiddeling, dan bestaat de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de onafhankelijke klachtencommissie. De klachtencommissie beoordeelt dan uw klacht. Uit dit oordeel kunnen onder andere aanbevelingen aan de directie van ons ziekenhuis  voortkomen ter verbetering van de kwaliteit van de zorg. Het indienen van uw klacht bij de klachtencommissie kan schriftelijk of per email. Vermeld u naast uw naam en contactgegevens ook uw geboortedatum.

Op basis van uw klacht doet de klachtencommissie onderzoek en een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht. De commissie kan aanbevelingen doen aan de directie van het ziekenhuis over te nemen maatregelen. Zij heeft geheimhoudingsplicht en zal uw klacht op zorgvuldige wijze beoordelen.

De Klachtencommissie bestaat uit: een onafhankelijk voorzitter, een vertegenwoordiger van een patiëntenvereniging, een huisarts, een vertegenwoordiger van de ondersteunende sector, van de zorgsector en een medisch specialist van Ikazia.

E-mailadres: KlachtenComm@ikazia.nl

Klachtencommissie Ikazia Ziekenhuis
Antwoordnummer 80161
3080 VB Rotterdam

Secretaresse Klachtencommissie
Telefoon: 010-2975290

Externe instanties voor het indienen van een klacht
U heeft ook de mogelijkheid om uw klacht bij een instantie buiten ons ziekenhuis in te dienen.

 • Zorgbelang Nederland
  Postbus 2250 
  3500 GG Utrecht
  tel. 030-2991970
  https://www.zorgbelang-nederland.nl/
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg Zuid-Holland, Zeeland
  Postbus 5837
  2280 HV Rijswijk
  tel. 070-3041500
 • Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg,
  Tuchtcollege Den Haag
  Postbus 97831
  2509 GE Den Haag
  tel. 070-3500973
 • Geschillencommissie Ziekenhuizen
  Postbus 90600
  2509 LP Den Haag
  tel. 070-3105310


 
                      
 
 
 

 

VoorbeeldweergaveBijlageGrootte
Klachtencommissie Ikazia - reglement juli 2018.pdf2.57 MB
Klachtenregeling56.54 KB