Ziekenhuiszorg, wat betaalt u?

Kosten
Iedere Nederlander is verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Het basispakket vergoedt het grootste deel van de kosten. Daarnaast kunt u zich aanvullend verzekeren. Of uw behandeling volledig voor vergoeding in aanmerking komt, hangt af van uw verzekering.  Dit kunt u nazoeken in uw polisvoorwaarden of navragen bij uw zorgverzekeraar.

In de meeste gevallen stuurt het ziekenhuis de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Bent u voor de betreffende behandeling niet of onvoldoende verzekerd, of heeft uw zorgverzekeraar (bepaalde behandelingen bij) het Ikazia Ziekenhuis niet gecontracteerd, dan dient u voorafgaand aan de behandeling een voorschot te betalen.