Sedatie Praktijk Specialist

De Sedatie Praktijk Specialist (SPS) is een gespecialiseerd anesthesiemedewerker die zich bezighoudt met sedatie bij onderzoeken en behandelingen.

Door een slaapmiddel in combinatie met een pijnstiller, wordt het bewustzijn van de patiënt verlaagd. Dit noemen we sedatie. Op deze manier kan de patiënt een vervelend onderzoek of een kleine medische ingreep comfortabel (minder angst, pijn en/of stress)  doorstaan zonder dat hierbij narcose noodzakelijk is. De SPS bewaakt tijdens het onderzoek/de behandeling de vitale functies van de patiënt, zoals ademhaling, hartslag en bloeddruk en regelt aan de hand van deze parameters de diepte van de sedatie.

De  SPS werkt nauw samen met de MDL-arts, cardioloog, longarts en een anesthesioloog waarop de SPS in geval van problemen altijd kan terugvallen. Hierdoor is maximale veiligheid gewaarborgd.

De SPS is niet alleen werkzaam op de operatieafdeling maar kan ook ingezet worden op de röntgenafdeling en de MDL-afdeling (Maag-Darm-Lever)  bij o.a. endoscopisch onderzoek/ behandeling.

De behandelend specialist bespreekt samen met de patiënt of sedatie door een SPS noodzakelijk/gewenst is.

Voor vragen over sedatie bij een onderzoek of behandeling kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de SPS: tel. 010 – 290 22 30

Het Sedatie team                                                                                                    

    
 Mw. P van Esch   Mw. I. Papavoine  Dhr. E. Poel Dhr. P. van der Hee

Spreekuur

De SPS heeft op donderdagmiddag spreekuur waarbij de screening van de patiënt plaatsvindt en de patiënt geïnformeerd wordt over de sedatie. Een afspraak hiervoor wordt gemaakt door de medisch specialist die het onderzoek/de behandeling aanvraagt.