Apotheek

Het Ikazia Ziekenhuis heeft een ziekenhuisapotheek voor de verstrekking van geneesmiddelen als u bent opgenomen.

Ziekenhuisapotheek

De belangrijkste taken van de ziekenhuisapotheek zijn de bewaking van geneesmiddelengebruik, de inkoop, bereiding, aflevering en de logistiek van geneesmiddelen die in ons ziekenhuis worden gebruikt. Ook informatieverstrekking en onderwijs behoren tot de taken van de ziekenhuisapotheek.
U, als patiënt, krijgt alleen geneesmiddelen uit de ziekenhuisapotheek indien u bent opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis. Als u niet bent opgenomen moet u naar uw eigen apotheek om geneesmiddelen te verkrijgen.

Samen met de artsen, verpleegkundigen en apothekersassistentes draagt de apotheker er zorg voor dat het juiste geneesmiddel op het juiste tijdstip aan de juiste patiënt wordt toegediend.