Bekkenbodemcentrum

De bekkenbodem is een gebied dat door veel verschillende specialisten wordt onderzocht en behandeld, zoals de uroloog, de gynaecoloog, de chirurg en de bekkenfysiotherapeut. Ook de MDL-arts en de incontinentieverpleegkundige kunnen een belangrijke rol spelen in onderzoek en behandeling.

In het bekkenbodemcentrum van het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam zijn al deze specialisten aanwezig, een multidisciplaire benadering dus!

De meeste klachten van de bekkenbodem hebben te maken met incontinentie of verzakkingen. Hieronder omschrijven we een aantal veel voorkomende problemen:

Incontinentie

  • Stressincontinentie is het verlies van urine op buikdrukverhogende momenten, zoals bij hoesten, niezen, lachen en tillen. Lees verder…
  • Bij aandrangsincontinentie is er plotseling drang om te plassen. Het plassen kan niet of nauwelijks uitgesteld worden. Lees verder…
  • Gemengde incontinentie is een combinatie van aandrang- en stressincontinentie. Lees verder…
  • Fecale incontinentie: moeite met ophouden van windjes en / of ontlasting. Lees verder…

Verzakkingsproblemen
Het hebben van een zwaar gevoel aan de onderkant,  gevoel van een balletje in de vagina, vage onderbuikpijn en/of lage rugklachten. Lees verder…

Praktische informatie
U kunt zich bij het Bekkenbodemcentrum aanmelden met een verwijzing van uw huisarts. Na aanmelding krijgt u een vragenlijst en een plasdagboek opgestuurd, dit geeft ons veel informatie over uw klachten.

De eerste afspraak wordt gemaakt bij de bekkenfysiotherapeut. De bekkenfysiotherapeut zal de zogenaamde triage uitvoeren. Uw klachten worden in kaart gebracht en er wordt een inwendig onderzoek uitgevoerd. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar het functioneren van uw bekkenbodemspieren of een eventuele verzakking.

Daarna zal de bekkenfysiotherapeut met de andere specialisten overleggen en wordt besloten of en zo ja welke verdere onderzoeken nodig zijn. Na deze verdere onderzoeken krijgt u een afspraak bij een van de specialisten en wordt er in overleg met u besloten welke behandeling u het beste kan helpen.