Bloedafname

Wat moet u meenemen als u al bekend bent in het ziekenhuis?

• uw patiëntensticker
• het aanvraagformulier van uw behandelend arts

Bent u voor het eerst in ons ziekenhuis?

Zorg dan dat u ruim op tijd bent zodat u bij de receptie in de centrale hal zich kunt laten inschrijven. 

Veranderen uw gegevens?

Bent u verhuisd, heeft u een andere zorgverzekeraar of zijn er andere gegevens gewijzigd? Laat het ons weten. Aan uw afsprakenkaart vindt u een wijzigingsformulier met antwoordnummer, deze kunt u invullen en aan ons opsturen. U kunt ook bij de receptie in de centrale hal uw gegevens direct laten wijzigen.

Wat neemt u mee?

  • uw afsprakenkaart met patiëntensticker;
  • een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs); 
  • een geldig verzekeringsbewijs of -pasje; 
  • het aanvraagformulier van de huisarts of andere specialist (bij uw eerste afspraak). Zorgverzekeraars controleren streng op verwijsbrieven. Wanneer u geen verwijsbrief meeneemt loopt u het risico dat u de ziekenhuisrekening zelf moet betalen.

Voorbereiding bloedafname

Bij aankomst op de Poli Bloedafname meldt u zich aan de balie van de bloedafname waar uw gegevens worden verwerkt in de computer. Hierna kunt u weer terug in de wachtkamer gaan zitten. De medewerker van de poli Bloedafname roept u naar binnen als u aan de beurt ben.
NB. (Het kan voorkomen dat patiënten die later dan u zijn gearriveerd u voor gaan bij de afname. Dit komt omdat zij snel geprikt moeten worden omdat de arts direct het resultaat nodig heeft).
U neemt plaats in de afnamecabine en de medewerkers van de Poli Bloedafname vragen u naar uw naam en geboortedatum. Zij doen dit om er absoluut zeker van te zijn, dat de onderzoeksresultaten bij uw gegevens in de computer terechtkomen. 
Voor sommige onderzoeken is het noodzakelijk dat u nuchter bent. Dit is u zonodig door uw behandelend arts verteld. De patiëntenfolder Nuchter voor bloedonderzoek kunt u lezen in het menuscherm onder patiëntenfolders.

Moet ik een afspraak maken?

Voor de meeste onderzoeken hoeft u geen afspraak te maken. Indien er voor een specifiek onderzoek wel een afspraak gemaakt moet worden, dan wordt u hier door uw behandelend arts en/of laboratoriummedewerker over geïnformeerd.
Voor sommige onderzoeken ontvangt u ook een folder met informatie over het onderzoek zelf, over het tijdstip en duur van het onderzoek en eventuele andere richtlijnen.
Een overzicht van de folders vindt u op de website. 

Uitslagen

De uitslagen van uw aangevraagde bloedonderzoeken krijgt u via uw specialist en/of huisarts. Medewerkers van het laboratorium geven geen uitslagen aan patiënten door.