Laboratoriumonderzoek bij KCL

U bent met bepaalde lichamelijke klachten bij uw huisarts of specialist geweest waarvoor laboratoriumonderzoek gewenst is. U en uw arts willen weten waardoor deze klachten worden veroorzaakt. Het kan ook zijn dat u al ergens voor wordt behandeld. Dan willen u en uw arts weten of de behandeling resultaat heeft en hoe het eventueel verder moet met de behandeling. Misschien gaat het om een beoordeling van het risico om een bepaalde ziekte te krijgen en is het raadzaam om preventieve maatregelen te nemen.

Deze vragen helpt het KCL beantwoorden, want het onderzoek dient voor: 

  • Het vaststellen of uitsluiten van ziekten (diagnose);
  • Het volgen van het verloop van de ziekte;  
  • Het vaststellen van het succes van een behandeling (therapie); hieronder valt ook het afnemen en bepalen van geneesmiddelspiegels; 
  • Het voorkomen van ziekten.

Werkwijze 

Het KCL (Klinisch Chemisch Laboratorium) stelt bij het onderzoek controlemonsters vast om er zo zeker van te zijn dat de onderzoeksresultaten goed zijn. De medisch analisten vergelijken uw onderzoeksresultaten met eventuele resultaten van een voorafgaande keer. Als daar grote verschillen in zijn brengen zij uw behandelend arts daar snel van op de hoogte. De medewerkers van het KCL doen de verschillende onderzoeken aan de hand van ruim 500 voorschriften, waarin staat hoe het onderzoek moet worden uitgevoerd.

Materiaal dat over is? 

Restanten van uw bloed, dat na onderzoek over is, wordt drie tot veertien dagen bewaard, om op verzoek van uw behandelend arts extra onderzoek te verrichten. Het KCL gebruikt restanten van uw bloed of urine als controlemonster om de patiëntenresultaten te controleren of als testmateriaal voor nieuwe onderzoeken. In dat geval is het niet meer herkenbaar van wie het bloed of de urine afkomstig is. Indien u bezwaar maakt tegen gebruik van uw bloed of urine voor deze doeleinden, dient u dit bij afname kenbaar te maken aan de afnamemedewerker.

Doorlooptijden onderzoek

Niet alle testen worden op het laboratorium van het Ikazia ziekenhuis gedaan. Een deel van de testen wordt in laboratoria van andere ziekenhuizen uitgevoerd.

Uitslagen

De uitslagen van uw aangevraagde bloedonderzoeken krijgt u via uw specialist en/of huisarts. Medewerkers van het laboratorium geven geen uitslagen aan patiënten door.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over laboratoriumonderzoek via de website van de Nederlandse Vereniging van Klinische Chemie.