Ikazia trots op accreditatie Medisch laboratorium Ikazia

In augustus 2016 heeft de Raad voor Accreditatie de werkzaamheden die in het Medisch Laboratorium Ikazia (MLI) worden verricht, getoetst aan de hand van de eisen die zijn vastgelegd in de ISO-norm: NEN-EN-ISO-15189: 2012. In maart 2017 kreeg het MLI het bericht dat het voldeed aan alle eisen die worden gesteld op het gebied van kwaliteit en competentie, waarmee de accreditatie is behaald! Vanmiddag nam het MLI-team het certificaat officieel in ontvangst.

 “We zijn heel blij met het behalen van dit certificaat. Het bevestigt de verantwoorde wijze waarop wij laboratoriumonderzoek aanbieden en uitvoeren en zegt ook veel over het kwaliteitsbesef en de inzet van alle medewerkers”, aldus kwaliteitsfunctionaris MLI Hans Verhaar .
Het Medisch Laboratorium Ikazia bestaat uit de afdelingen bloedafname, hematologie, klinische chemie en microbiologie. Op al deze afdelingen wordt bloed, urine of ontlasting  ontvangen vanuit de kliniek en/of polikliniek en huisartsen voor onderzoek. Naast de centrale bloedafname in het Ikazia Ziekenhuis vinden er ook afnames aan huis plaats en op de zogenaamde buitenprikposten.