Chirurgie (Heelkunde)

De algemeen chirurg is een arts gespecialiseerd in behandeling van verschillende aandoeningen. Deze behandeling gebeurt al dan niet operatief. Te denken valt aan ongevalletsels zoals botbreuken en (brand)wonden; organen van het spijsverteringskanaal zoals slokdarm, maag, galblaas en darmen; tumoren; endocriene klieren zoals de schildklier, aders en slagaders; liesbreuk of navelbreuk.

De kijkoperatie

Er wordt regelmatig geopereerd door middel van een kijkoperatie. Met behulp van speciale instrumenten, die via kleine buisjes in het lichaam worden geplaatst, kan men de operatie uitvoeren, terwijl de verrichtingen op een groot scherm te zien zijn.

De voordelen voor de patiënt zijn: minder pijn, minder kans op complicaties, minder bloedverlies en sneller herstel. Daarmee is het mogelijk dat de patiënt op de dag van operatie het ziekenhuis alweer kan verlaten, of na één nacht alweer naar huis mag.

Verwijzing nodig?

U heeft een verwijzing van uw huisarts of andere specialist nodig.