Ikazia krijgt opnieuw het Vaatkeurmerk

De Hart&Vaatgroep heeft weer het Vaatkeurmerk 2013 toegekend aan ons ziekenhuis. Het keurmerk geeft aan dat Ikazia voldoet aan alle 15 kwaliteitscriteria voor goede vaatzorg vanuit patiëntenperspectief. Het keurmerk helpt vaatpatiënten een keuze te maken voor een ziekenhuis waar goede vaatzorg wordt aangeboden.

Vaatkeurmerk
Met dit keurmerk wil De Hart&Vaatgroep een bijdrage leveren aan goede kwaliteit van de vaatzorg in Nederland. Via een keuzewebsite kunnen patiënten snel ziekenhuizen in de buurt met het Vaatkeurmerk vinden en het aanbod en kwaliteit vergelijken.

Om het Vaatkeurmerk te krijgen, moeten ziekenhuizen voldoen aan specifieke kwaliteitscriteria. Deze criteria zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met beroepsgroepen van vaatchirurgen, interventieradiologen, vasculair internisten en vaatverpleegkundigen.  
 
Nieuwe kwaliteitscriteria
De criteria zijn aangescherpt, in nauw overleg met de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie en het Nederlands Genootschap voor Interventie Radiologie. Ze sluiten aan bij hun kwaliteitseisen en bestaande kwaliteitstrajecten. Zo zijn de eisen omtrent de behandeling door gecertificeerde specialisten strenger geworden. Nieuw toegevoegd zijn o.a. de criteria over het aanbod looptraining en over het geven van schriftelijke informatie.  

Meer informatie: www.hartenvaatgroep.nl 
Meer informatie over onze keurmerken