Toestemmingsverklaring

Toelichting toestemmingsverklaring Ikazia Ziekenhuis

Wat is een toestemmingsverklaring?
Met deze verklaring bevestigt u dat u goed geïnformeerd bent over- en toestemming geeft voor de behandeling en of operatie voorgesteld door uw arts.

Waarom een toestemmingsverklaring?
Als u een operatie of behandeling moet ondergaan is het van belang dat u weet wat u kunt verwachten en dat u het daarmee eens bent. Bespreek daarom vóór de operatie en of behandeling alle vragen of onzekerheden die u heeft met uw arts.

De arts zal u zo goed mogelijk proberen te informeren over;

  • uw aandoening en diagnose;
  • de behandeling en of operatie;
  • de mogelijke risico’s;
  • de mogelijke gevolgen voor uw gezondheidstoestand.

De arts zal u regelmatig vragen of u alle informatie rond uw behandeling en of operatie voldoende hebt begrepen. Stel uzelf de vraag of de voorlichting over uw behandeling en of operatie voor u voldoende geweest is. Alleen dan kunt u achter de beslissing rond uw behandeling en of operatie staan en uw toestemming hiervoor geven.

Wat moet ik weten?
Niet iedereen wil alle details over een behandeling of operatie weten. Toch is het verstandig u goed te laten informeren zodat u en uw naasten weten wat u kunt verwachten.

Het is goed u te realiseren dat geen enkele arts het resultaat van een behandeling en of operatie kan garanderen. Er zijn verschillende factoren die invloed kunnen hebben op de resultaten. Uw arts zal er wel alles aan doen om u zo goed mogelijk te informeren en voor te bereiden op uw behandeling en of operatie zodat u weet wat u kunt verwachten.

Wat houdt een ‘opleidingsziekenhuis’ in?
Het Ikazia Ziekenhuis verzorgt opleidingen tot medisch specialist en diverse opleidingen tot specialistisch verpleegkundige. Dit betekent dat er naast de medisch specialisten ook specialisten in opleiding, zaalartsen, spoed eisende hulp artsen, huisartsen en verpleegkundigen in opleiding zijn. Daarnaast kunt u ook co-assistenten tijdens uw behandeling ontmoeten. Dit zijn aankomend artsen in opleiding, die een deel van hun praktische opleiding in ons ziekenhuis volgen.

Wie is mijn hoofdbehandelaar?
Dit is de arts die eindverantwoordelijk is voor uw diagnose, uw totale behandeling en voor de voortgang van uw zorgproces. Vaak is dit de medisch specialist die u heeft gezien op de polikliniek of onder wiens supervisie u bent beoordeeld op de polikliniek of de spoed eisende hulp. Ook als u bent gezien door een van de specialisten in opleiding of andere artsen werkzaam in ons ziekenhuis dan zal altijd een van de medisch specialisten worden aangewezen als uw hoofdbehandelaar en daarmee eindverantwoordelijk zijn voor uw behandeling.

In de praktijk is de hoofdbehandelaar niet altijd degene die u dagelijks behandelt. Dit kan elke dag een andere arts zijn, zoals bijvoorbeeld de zaalarts. Ook kunnen de andere medische specialisten of specialisten in opleiding een deel van de behandeling uitvoeren, of buiten kantooruren de zorg waarnemen van uw hoofdbehandelaar. De hoofdbehandelaar behoudt echter altijd de supervisie en blijft eindverantwoordelijk voor uw zorg. In sommige situaties kan het nodig zijn dat uw medisch specialist het hoofdbehandelaarschap overdraagt aan een andere medisch specialist vanwege zijn of haar specifieke deskundigheid.

Wat moet ik doen als ik nog vragen heb?
Mocht u na het lezen van deze toelichting nog vragen hebben neemt u dan contact op met de polikliniek van de betreffende medisch specialist.

Klik hier voor het Toestemmingsformulier