Verpleegkundig specialist coloncare

In het ziekenhuis zijn Verpleegkundig specialisten coloncare werkzaam. De Verpleegkundig specialist is een verpleegkundige met een academische opleiding. Zij is voor een bepaalde groep patiënten verantwoordelijk voor de directe medische en verpleegkundige zorgverlening en voorlichting.

Een Verpleegkundig specialist coloncare is gespecialiseerd in patiënten met aandoeningen aan de dikke darm ('colon' is de medische naam voor dikke darm). De Verpleegkundig specialist binnen de polikliniek chirurgie voert haar werkzaamheden uit in nauwe samenwerking met de chirurgen.

Dikke darmkanker

Bij onderzoek en behandeling van dikke darmkanker zijn verschillende artsen en specialismen betrokken. Om deze samenwerking efficiënt te laten verlopen, zijn de stappen voor de diagnose en behandeling zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Dit stappenplan noemen we het ‘zorgpad’. De Verpleegkundig specialist coloncare kan u vertellen wat de stappen inhouden. Zij is gedurende het hele traject uw aanspreekpunt.

Wat kan de Verpleegkundig specialist coloncare voor u doen?

  • Indien er darmkanker bij u is vastgesteld, geeft de Verpleegkundig specialist coloncare u informatie over uw ziekte en behandeling;
  • De  Verpleegkundig specialist coloncare zal een vast gezicht zijn tijdens de behandeling en/ of follow-up periode;
  • U kunt uw vragen bespreken over een bepaalde behandeling;
  • U terzijde staan bij problemen en/of vragen die te maken hebben met de lichamelijke veranderingen en/of problemen bij een eventuele behandeling;
  • De Verpleegkundig specialist coloncare kan u eventueel verwijzen naar een andere hulpverlener zoals de maatschappelijk werker, de psycholoog of een van de geestelijk verzorgers;
  • U een luisterend oor bieden.

  
         Hanneke Kreiter                         Esther Schmidt