Verpleegkundig specialist vaatchirurgie

In het Ikazia ziekenhuis is een verpleegkundig specialist vaatchirurgie werkzaam. Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige met een academische opleiding. Hij/zij heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van een specifieke groep patiënten.

De verpleegkundig specialist vaatchirurgie is mede verantwoordelijk voor de directe medische en verpleegkundige zorgverlening en voorlichting aan patiënten met vaatlijden. Zij is betrokken bij de behandeling van patiënten op de chirurgische afdeling en de polikliniek en voert haar werkzaamheden uit in nauwe samenwerking met de vaatchirurgen.

Vaatlijden

Bij onderzoek en behandeling van vaatlijden zijn verschillende artsen en specialismen betrokken. Om deze samenwerking efficiënt te laten verlopen, zijn de stappen voor de diagnose en behandeling zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Dit stappenplan noemen we het ‘zorgpad’. De verpleegkundig specialist  vaatchirurgie kan u vertellen wat de stappen inhouden. Zij is gedurende het hele traject uw aanspreekpunt.

Wat kan de verpleegkundig specialist vaatchirurgie voor u doen?

  • Bij verdenking op vaatlijden, geeft de verpleegkundig specialist vaatchirurgie u informatie over uw ziekte en behandeling;
  • De verpleegkundig specialist vaatchirurgie zal een vast gezicht zijn tijdens de behandeling en/ of follow-up periode;
  •  U kunt met haar uw vragen bespreken over een bepaalde behandeling;
  • Zij kan u terzijde staan bij problemen en/of vragen die te maken hebben met de lichamelijke veranderingen en/of problemen bij een eventuele behandeling.

                   
Margreet Snoei                Vaatkeurmerk      Spataderkeurmerk